Extra Terrasruimte

Print Friendly, PDF & Email

Horeca ondernemers die door langdurige sluiting en de anderhalve meter regels in het nauw zijn gekomen hebben de kans gekregen om tijdelijk een terras te exploiteren, of een terrasuitbreiding in de openbare ruimte aan te vragen. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Want in het Centrum, maar ook daarbuiten is de ruimte beperkt. In principe geldt de vergunning voor die extra terrasruimte t/m 31 oktober. De sluitingstijd van reguliere terrassen blijven ongewijzigd, de uitbreidingen moeten in het algemeen om 23:00 opgeruimd zijn, op vrijdag en zaterdag om 24:00 uur.

Hoe werkt het met die vergunningen?
Een ondernemer doet een aanvraag bij de gemeente op een speciaal formulier. Het plan voor de uitbreiding moet worden voorzien van een tekening van het gewenste terras / de terrasuitbreiding in de directe omgeving. Ook wordt bv. gevraagd hoe overlegd is met omwonenden en andere ondernemers in de buurt. Want waar de ondernemers en de gemeente niet op zitten te wachten is een hoop protesten en bezwaren achteraf.
Aanvragen worden overigens nergens gepubliceerd.

De aanvraag wordt getoetst op volledigheid, en aan de menukaart: is er voldoende loopruimte voor passanten, zijn de voordeuren en brievenbussen van de buren veilig bereikbaar door afstand of schotten?
Als de aanvraag goedgekeurd is krijgt de ondernemer een email met toestemming om het terras te plaatsen. De definitieve vergunning, een tijdelijke annex op de bestaande vergunning komt later, en die komt uiteindelijk op de vergunningenkaart. Daar kunt u de vergunning downloaden nadat u het betreffende bolletje hebt aangeklikt.

Gezamenlijke aanvragen
Op verschillende plekken, bijvoorbeeld het Rembrandtplein. Thorbeckeplein, Reguliersdwarsstraat, Negen Straatjes hebben ondernemers gezamenlijk terrassenplannen ingediend. Daardoor hoefde niet iedereen afzonderlijk te bedenken hoe de verkeerssituatie is en hoe de looproutes kunnen zijn. Ieder bedrijf afzonderlijk krijgt een tijdelijke annex op de eigen vergunning.

Nieuwmarkt en Zeedijk
Een voorbeeld dat uitgebreid in het nieuws is geweest nadat de burgemeester zich er begin mei heel enthousiast over had uitgelaten in het tv programma Op1. De BIZ Zeedijk en de Ondernemersvereniging Nieuwmarkt hadden bedacht dat er op het Nieuwmarktplein ruimte kon zijn voor een groot gezamenlijk terras, voor de noodlijdende horeca op de Zeedijk en langs de Nieuwmarkt. Van overleg met omwonenden was pas in een heel laat stadium (half juni) sprake. Het gepresenteerde plan was onduidelijk, op de tekeningen ontbrak essentiële informatie, en op 1 juli kregen bewoners en ondernemers van de gebiedsmakelaars de mededeling dat het plan was ingetrokken. Het was “te complex”. Volgens de bewoners was het plan voor zover zij het kenden onduidelijk, onvolledig en voldeed het niet aan eisen in de beleidsregels en menukaart.
Nu kunnen de afzonderlijke ondernemers aan de Nieuwmarkt een aanvraag indienen. Wat het niet minder ingewikkeld maakt.
En de kleine Horeca op de Zeedijk? Zij kunnen volgens een eerder verkeersbesluitje aan een kant van de straat een gevelbank of klein terrasje aanvragen.

Aantallen
In antwoord op vragen van raadslid Martens is de stand van zaken op 24 juni bekendgemaakt betreffende het aantal aanvragen, goedgekeurd, in behandeling en afgekeurd. Ook bestaat er een lijst van stadsdeel Centrum van de aanvragende bedrijven: goedgekeurd, in behandeling, afgekeurd (vergadering stadsdeelcommissie 23 juni).

Verzet
Voor terrasuitbreiding moet overlegd worden met buurtbewoners. Wat als u van plannen hoort, maar u niets gevraagd wordt en u wilt wel uw zegje doen? Mail of bel de gebiedsmakelaar.
Georganiseerd verzet komt ook voor. Bijvoorbeeld tegen pontons in de Prinsengracht.

Hoe weet ik of plotselinge nieuwe terrasjes legaal zijn?
Als ze op de bovengenoemde kaart staan kunt u het nalezen. Het kan echter zijn dat de toestemming wel is gegeven, dus legaal, maar dat de vergunning nog niet op de kaart staat. Of de onderneming pikt gewoon onze openbare ruimte in. En dat staat natuurlijk nergens.
U  kunt het vragen in het bedrijf, maar als het illegaal is zal u dat waarschijnlijk niet worden verteld.
U kunt het vragen aan de gebiedsmakelaar in uw buurt of horecavergunningen.sdc@amsterdam.nl
Goed om te weten: Het “tropisch weer scenario” geldt dit jaar niet.

Waar vind ik de gebiedsmakelaar voor mijn buurt?
Ga naar amsterdam.nl
Klik daar op Bestuur en organisatie. In het volgende scherm: Stadsdelen.
Kies uw stadsdeel, en vervolgens het gebied waar u woont. Op de volgende pagina ziet u de gebiedsmakelaars voor de verschillende buurten.

Onvoldoende ruimte bij bestaande terrassen?
Nu het verkeer weer aantrekt wordt dit steeds urgenter. Wij hebben hiernaar geïnformeerd bij gebiedsmakelaars en via klachten/meldingen openbare ruimte. Van de eerste slechts de mededeling dat de terrassen een vergunning hebben (maar dat wisten we al) maar geen oplossing. Van de tweede:zie onder.

Klachten
Dat blijft een probleem. U kunt uw klacht aankaarten bij de ondernemer. maar helaas wordt u dat niet altijd in dank afgenomen. Bellen naar 14020 blijft over, want als u online een klacht indient krijgt u een automatisch antwoord dat u over drie weken een antwoord kunt verwachten.
Wees vriendelijk voor de medewerkers van 14020, zij kunnen het ook niet helpen, en ze hebben het akelig druk.

 

2 reacties

 1. Diana van Laar schreef:

  Beste buurtgenoten, beste redactie,

  Het was wat sjieker geweest, als het verslag over het Nieuwmarktterras iets genuanceerder was gepubliceerd. Het Nieuwmarktterras is niet afgeblazen omdat het ’te complex’ was. Het is afgeblazen omdat het geen zin meer had voor de 20 noodlijdende ondernemers, die dit plan nodig hadden om de komende maanden door te komen.
  Ook de ondernemers hebben het plan een eigen leven zien leiden na de publiciteit.
  Hierover is het BON geïnformeerd in een gesprek waarbij ook opmerkingen van het BON zijn gehoord en voor een grotendeels zijn verwerkt in het definitief ingediende, kleinere, plan. (Overigens is op de wijzigingen geen enkele reactie meer gekomen van het BON). In de aanvraag is ook meegenomen dat het voor bewoners handig zou zijn als de rijbaan bij AH als voetgangersgebied werd ingericht ten tijde van Corona, dat we graag effectieve handhaving zien op het plein tijdens Corona. Het terras op de Nieuwmarkt zou al om 22.00 sluiten, naar de wens van de bewoners, terwijl alle andere terrassen openingstijden van de vergunning mogen aanhouden. De beslissing van het stadsdeel was uiteindelijk dat de markt niet kan opschuiven en daarmee werd het plan om kleine horeca-ondernemers uit de buurt te redden onmogelijk gemaakt. De markt kan de hele week overal staan. Met de versoepeling van Coronamaatregelen zijn de beperkingen voor kleine horeca in smalle straten alleen maar groter geworden. Kleine café’s zijn nog geen dag open geweest.
  De weerzin tegen ‘de’ horeca zit er goed in bij bewoners (“Wat moeten Zeedijkondernemers nou op de Nieuwmarkt?!”, werd er zelfs gevraagd) en het Stadsdeel negeert bewust noodkreten van kleine bedrijven. Niemand wil overlast van hordes dronken bezoekers, ook ondernemers niet! Maar wat het u om gaat, is ondersteuning van noodlijdend bedrijven die zichzelf overeind willen houden.
  Ik zou zeggen, blijven mailen naar het Stadsdeel, want dat helpt in ieder geval het gezamenlijk doel om kleine horeca om zeep te helpen. Wat er dan in plaats komt, in de nieuwe leegstand, laat zich raden. Maar dat is misschien teveel lange-termijndenken.
  P.s. Wijkcentrum d’Oude Stad is mede opgezet door Bet van Beeren. Ze draait zich om in haar graf om de onverdraagzaamheid van vandaag.

  Met vriendelijke groet,
  Diana van Laar
  Café ’t Mandje

  • Wijkcentrum d' Oude Stadt schreef:

   Dat het complex was werd in een email aan bewoners en ondernemers als reden gegeven door de gebiedsmakelaars. In die brief werd het de horeca ondernemers onterecht kwalijk genomen dat ze geen rekening hadden gehouden met de zaterdag- en zondagmarkt. In ieder geval de zaterdagmarkt had in de allereerste versie wel degelijk een plaats (inspraak vd Berg bij stadsdeelcommisssie 12 mei). De zondagmarkt was misschien even vergeten.
   De laatste tekening, die de bewoners ontvingen nadat er al gerapporteerd was naar gebiedsmakelaars en stadsdeelvoorzitter (want daar was haast bij, het moest immers per 1 juli ingaan) wierp weer meer vragen op. De opmerkingen en vragen zijn naar de gemeente gestuurd, zodat ondernemers en gemeente samen wat puntjes op de i konden zetten.
   Wat de “kleine horeca” op de Zeedijk betreft, niemand van de bewoners vond dat zij niet mee mochten doen. Zij vroegen zich wel af of er niet een andere plek was voor bv. de kop van de Zeedijk, want zouden de klanten van die zaken naar de Nieuwmarkt gaan om hun vertrouwde café op een terras terug te vinden? Dat is nog wel voorstelbaar voor bedrijven aan de zuidkant van de Zeedijk.

   Het is jammer dat individuele aanvragen nu alleen gedaan kunnen worden door ondernemers aan de Nieuwmarkt, die voor het merendeel relatief ruime terrassen hebben en dat de ondernemers van de Zeedijk door de gemeente uitgesloten worden.
   De bewoners hebben overigens niet echt een hekel aan horeca, maar de omwonenden van het plein hebben de horeca de laatste jaren alleen maar zien groeien en groeien, met behoorlijk wat terrasoverlast tot gevolg. Klachten worden niet serieus genomen.

   Dat Bet van Beeren betrokken was bij de oprichting van het wijkcentrum is ons niet bekend. Voor het 60 jarig jublieum in 2017 hebben wij gegraven in de archieven, vonden bijvoorbeeld veel briefjes van majoor Bosshardt, maar de naam van Beeren zijn we helaas nooit tegengekomen. Anders had ze zeker een plekje in de tentoonstelling gehad.