Inspraak Universiteitskwartier

Print Friendly, PDF & Email

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft op 9 maart 2021 het concept Strategisch Masterplan voor het Universiteitskwartier vrijgegeven voor inspraak. Van 15 maart tot en met 26 april 2021 kunt u reageren.

Het plan
Het Strategisch Masterplan (SMP) voor het Universiteitskwartier is tot stand gekomen op initiatief van en in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA), met actieve betrokkenheid van de belanghebbenden in de buurt. Het gebied ligt tussen de nieuwe Doelenstraat en de oude Hoogstraat en tussen de Kloveniersburgwal en Oudezijds Achterburgwal, en omvat daarmee ook het vroegere Binnengasthuisterrein. Het plan bevat uitwerkingskaders voor ingrepen in monumentale gebouwen en de inrichting van de buitenruimtes. Ook zijn uitwerkingskaders opgenomen over o.a. beheer, duurzaamheidsmaatregelen en logistiek. Het initiatief hiervoor volgt uit het voornemen van de Universiteit van Amsterdam om haar huisvesting te clusteren. In het gebied komt de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw), inclusief een aantal centrale voorzieningen. Bekijk het concept Masterplan en de participatiebijeenkomsten.

Bedenkingen
Wij hebben al eerder bericht over de serieuze bedenkingen van de bewoners van het terrein, georganiseerd in de VOLBG. Zij hebben wel mee mogen praten, zijn al vele jaren actief betrokken bij de opeenvolgende plannen, maar weer is niet naar ze geluisterd. In dat bericht ook een artikel in Folia.
Het “paviljoen” van Theo Bosch wordt in de plannen van de UvA gesloopt, tot groot ongenoegen van velen. De Erfgoedvereniging Heemschut heeft in 2019 om sloop te voorkomen een monumentenstatus aangevraagd, en verzet zich ook nu tegen het plan voor sloop en minder groen.

Inspraak
Belanghebbenden kunnen van 15 maart tot en met 26 april 2021 een inspraakreactie naar voren brengen. Zienswijzen kunnen per e-mail worden ingediend, universiteitskwartier@amsterdam.nl.
U kunt ook uw schriftelijke reactie richten aan:
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Centrum
t.a.v. Angelique Morcus-Akkerman
Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Wie belanghebbend is staat er niet bij. Huidige of toekomstige studenten geesteswetenschappen? Iedere Amsterdammer met historisch besef? Iedere Amsterdammer met een binding met het Binnengasthuis(terrein)?

1 reactie

  1. Edit Tuboly schreef:

    Laat vooral van je horen! Er wordt geen rekening met bewoners gehouden, alleen met de belangen van de UvA.
    Kijk ook even op onze website (www.volbg.nl) en vul de enquete om te laten weten wat je vindt van het alternatieve plan van VOLBG in: https://forms.gle/fXUspdZtcCYcgCy56 Bedankt!