Huisvesting wijkcentrum d’Oude Stadt

Print Friendly, PDF & Email

Zoals wij in een eerdere nieuwsbrief hebben gemeld is ons de huur opgezegd. Daardoor heeft de eigenaar de kans om aan toekomstige huurders een 5- à 6-voudige huur te vragen. Nu hebben we ongeveer 160 m² voor € 1.500,- (incl. btw).

De zoektocht naar een nieuwe locatie was onmogelijk zolang wij geen uitsluitsel kregen over de subsidie van de gemeente. Voor een vergelijkbare ruimte zijn we anderhalf tot twee keer zo veel huur kwijt zijn dan we nu betalen. Eind december is de subsidie vastgesteld, helaas zonder ruimte voor een verhoogde huur. Dat maakt het zoeken nog veel moeilijker.

We zijn nu druk doende om passende ruimte te vinden waarin we het wijkcentrum kunnen huisvesten, en waarin we onze activiteiten kunnen voortzetten:

  • Ontmoetingsruimte;
  • Informatieverschaffing;
  • Juridisch spreekuur;
  • Faciliteren bewonersgroepen;
  • Faciliteren redacties buurtkranten;
  • Uitwisselen van kennis en informatie met en tussen bewonersgroepen onderling.

Uiteraard in samenspraak met de bewonersgroepen: de bewoners zijn tenslotte het wijkcentrum.

Er wordt ons van verschillende kanten hulp aangeboden, het is nog afwachten of daar iets bruikbaars uitkomt.

Weet u iets geschikts? Neem contact op met secretaris@oudestadt.nl