Inspraak op deelfiets

Print Friendly, PDF & Email


Fietsen is gezond. Tegelijkertijd wil de gemeente minder geparkeerde en stilstaande fietsen op straat. De gemeente ziet een oplossing in deelfietsen. Ja, diezelfde fietsen die eerst “geduld” en toen toch met groot vertoon van de straat gehaald werden. De gemeente wil beleid en u mag daarop inspreken tot en met 16 februari 2018. Hulp nodig bij het opstellen van uw zienswijze? Neem contact op met d’Oude Stadt. 

Voor het gebruik van deelfietsen maakt de stad beleid. Om het gebruik goed te regelen. Het gaat om een proef van maximaal 3 jaar. Dat is om te leren en om het beleid tussentijds aan te passen. Onderdeel is een parkeerverbod voor deelfietsen in o.a. het gehele centrum. Gewezen wordt op de (gratis) gemeentelijke fietsstallingen. Op de kaart ziet u waar de deelfietsen kunnen staan en waar er een parkeerverbod geldt.

Onderdeel van het nieuwe beleid is ook dat aan maximaal drie aanbieders  straks een vergunning wordt verstrekt. Naast deelfietsen biedt het beleid ook mogelijkheden voor een proef met elektrische deelbromfietsen en deelbakfietsen. Zie voor de beleidsnota de bijlage onderaan.

Inspreken
Uw mening geven op het plan kan op drie manieren:

 1. Online via het inspraakformulier.
 2. Schriftelijk via post. Postadres inspraak:
  Gemeente Amsterdam, Verkeer en Openbare Ruimte, t.a.v.  W. Kune of V. van den Bos / Inspraak Deelfietsbeleid
  Postbus 95089
  1090 HB Amsterdam
 3. Tijdens de inspraakbijeenkomst op dinsdag 23 januari 2018.
  Tijd: 18.30  – 21.30 uur
  Adres: Gemeente Amsterdam, Voormalige Stadstimmertuinen 4-6

Bijlage