Inspraak en zo

Print Friendly, PDF & Email

Wilt u uw mening geven over belangrijke zaken die ter inspraak zijn gelegd? Wilt u weten wat er allemaal gezegd is over “alternatief personenvervoer”?
Of hebt u een mooi idee voor uw buurt of het hele centrum?

Ingesproken

  • Er is onlangs de gelegenheid geweest om uw mening te geven over het besluit om op korte termijn alternatief personenvervoer te gaan weren. Dat plan bestaat al heel lang, dus als een verrassing voor de ondernemers komt het niet.  Voor de duidelijkheid: het gaat niet over het speciale vervoer voor ouderen of gehandicapten, maar om de voornamelijk door toeristen gebruikte en niet echt noodzakelijke fietstaxi’s, paardenkoetsen en dergelijk. Reden voor het stoppen: gebrek aan ruimte op de weg. Zie verder:
    https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/alternatief-personenvervoer/
    Als u benieuwd bent naar reacties op het plan: die staan in de Nota van Beantwoording (link op die pagina.
  • Op de Agenda Touringcars heeft d’Oude Stadt een zienswijze ingediend. Die leest u hier.

Inspraaktrajecten
Er lopen momenteel inspraaktrajecten voor:

  • Regels rondleidingen op de Wallen. Inspraak van 15 november t/m 15 december. Let op, het is kort dag: er is een informatiebijeenkomst op 2 december! Meld u aan via de link op de genoemde pagina.
  • Agenda Taxi. Op deze pagina vindt u ook hoe de taxi-chauffeurs er over denken. Inspraak van 14 november t/m 17 januari. Zie ook ons vorige bericht over deze inspraak.

Stem van het Centrum
Hebt u nog goeie ideeën voor stadsdeel Centrum? Stem van Centrum bestaat nog steeds. Zet uw idee er neer, vraag uw buren en facebookvrienden om er op te stemmen en het te delen, en uw plan wint. Er is nauwelijks concurrentie.