Buurtenoverleg 16 juni 2016, thema wonen, een groot succes

Print Friendly, PDF & Email

ivens

Wethouder Laurens Ivens was als speciaal genodigde op het drukbezochte buurtenoverleg op 16 juni. Wonen was het thema van de avond waarbij de aandacht was gericht op woningen voor ouderen, al of niet samen met andere leeftijdsgroepen. Er waren vier boeiende presentaties door vertegenwoordigers van groepen die sinds enige tijd, en sommige al heel lang, met het onderwerp aan het werk zijn.

STADonderDAK
Albertien Pareau Dumont – namens STADonderDAK, heeft de ver gaande plannen laten zien voor een mengvorm van wonen, werken, recreëren en andere maatschappelijke functies voor het PCHoofthuis. Met leeftijdsbestendige woningen. Klik hier voor de presentatie.

PWIA
Mia Fiedeldij Dop – namens PWIA – Platform Wooninitiatieven Amsterdam, liet zien dat er al veel initiatieven door en voor ouderen gestart worden, en er komen er steeds meer bij. De voorkeur gaat uit naar een gemengde leeftijdsopbouw, als dat enigszins haalbaar is. Het platform doet een oproep aan groepen die iets willen beginnen, en mensen die het platform kunnen steunen. Klik hier voor de presentatie.

Werkgroep ouderen wonen Nieuwmarkt/Groot Waterloo
Piet Seijsener – namens de werkgroep ouderen wonen Nieuwmarkt/Groot Waterloo die al jaren bestaat, o.a. over “de uitwerking van de samenwerkingsafspraken over wonen voor  met name  de ouderen en kwetsbaren”. Boeiend betoog over goede ontwikkelingen, hoopvol over de genoemde nota, maar noemde ook teleurstellingen als Walenburg, de Pentagon lift etc. Benadrukt dat mensen die al jaren in hun buurt wonen de kans moeten hebben om in hun buurt te blijven wonen en niet hun sociale netwerk moeten verliezen.

Ouderen Adviesraad Centrum en Platform Ouderen Amsterdam
Tonny van Velsen – namens Ouderen Adviesraad Centrum en Platform Ouderen Amsterdam. Deed een pleidooi aan de gemeente om er voor te zorgen dat sociaal vastgoed een maatschappelijke bestemming behoudt. Het verdwijnen van Prinsengracht, Sint Jacob, Sint Bernardus en de Wittenberg had kunnen leiden tot woningen met voorzieningen voor ouderen. Allemaal niet gebeurd.

Wethouder Ivens
De wethouder reageerde na iedere presentatie met vragen en adviezen waaruit duidelijk bleek dat hij geluisterd had. Ook op de vragen van de andere aanwezigen.

Hij adviseerde STADonderDAK zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met de ASVA, er zijn al plannen in de maak voor studentenhuisvesting.
Sint Jacob – Ivens was net te laat aangetreden om dat te kunnen voorkomen.
Complimenteerde PWIA met de initiatieven. Hij staat zeker open voor een gesprek wanneer dat gewenst is.
In veel kwesties, en ook bij het sociaal vastgoed, ligt de verantwoordelijkheid (helaas) bij de stadsdelen. Dan moet er wel een heel uitzonderlijk zware reden zijn om in te grijpen. Dat geldt bv ook in de kwestie van de lift.

Zie verder het volledige verslag