Horecavergunningen online? Open data!

Print Friendly, PDF & Email

vergun

Vanaf 1 juli 2016 staat volgens de gemeente actuele informatie over horecabedrijven in de binnenstad online. Er staat echter een vrijwaringsclausule (disclaimer) bij. Ook ontbreekt de echte info. Waarom is de vergunning zelf niet te zien en moet er weer 14020 gebeld worden? Open data is een begrip en dient ook gebiedend gelezen te worden.

Het wijkcentrum heeft in zijn werkplan staan dat we bewoners gaan voorzien van relevante data. Echte data. De gemeente bericht dat van de inmiddels 1596 horecavergunningen in de binnenstad op internet te zien is tot welke datum de exploitatievergunning is afgegeven. Doorklikken levert meer informatie op zoals welke type horecazaak het betreft en de openings- en sluitingstijden. Ook is zichtbaar of een terrasvergunning is afgegeven en zo ja, waar het terras zich bevindt. Maar kloppen deze “open data” wel?

Kaart nader bekeken
Een bekend gegeven vooral bij ICT is: rommel in, rommel uit. Bekijkt u eens de kaart hier (of gebruik deze link om via de legenda links en dan de rubriek Bekendmakingen & vergunningen klikken en maak dan een keuze uit Exploitatievergunningen horeca en/of via Terrasbegrenzingen).

Een snelle blik op de kaart leert dat de Waag alleen een café is en geen restaurant. En naast de Albert Heijn Nieuwmarkt is volgens deze kaart helemaal geen horeca op Nieuwmarkt 16. Ook staan de terrassen tussen Bloedstraat en Monnikenstraat niet op de kaart (of zijn deze illegaal?) en ontbreekt de horecazaak met terras op de hoek van de Stopera aan het Waterlooplein 2 helemaal op de kaart. Dus kan op deze gepresenteerde informatie bijvoorbeeld gehandhaafd worden? Maar boven al is dit maatgevend voor alle “open data” die de gemeente nu publiceert? En welk probleem wordt echt met dit soort open data door en voor wie opgelost?

Echt inzicht
Onderaan de informatiepagina’s op de kaart (bij doorklikken op de daar gepresenteerde link) en op de pagina over Horeca boven de kaart staat de volgende vrijwaringsclausule:

“Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de daadwerkelijk afgegeven ontheffingen en vergunningen zijn geldend. Heeft u iets gezien wat niet klopt? Meld het ons via telefoonnummer 14 020 of stuur een e-mail aan horecavergunningen.sdc@amsterdam.nl.”

Het wijkcentrum vraagt zich dan ook af wat de echte waarde nu is van de fraai vormgegeven lijst. Is het niet veel zinniger om het publiek echt inzicht te geven in de werkelijke data bij de gemeente. Op die site zou per pagina van de betreffende horecazaak bijvoorbeeld toch ook de digitale aanvraag en de daadwerkelijk afgegeven ontheffingen en vergunningen te vinden moeten zijn. Zo moeilijk is dat toch niet tegenwoordig? Die gegevens heeft de gemeente toch? Ook digitaal!

Reactie gemeente
Gevraagd is wat de achtergrond van deze kaart is. Samenzeedijk wilde alle vergunning op hun site plaatsen. Voordat het zover was, was de informatie al oud. Dat moest anders kunnen.  Daarom heeft de gemeente Amsterdam informatie uit het gemeentelijke Horeca Informatie Systeem online gezet. De informatie betreft: is er een vergunning, welke categorie, sluitingstijd en is er een terras vergunning verleend. Daar ligt nu de behoefte. Voor heel Amsterdam zijn dat er 4500. Komt in het najaar. Nu wordt eerst gekeken of het klopt.  De gemelde fouten worden verwerkt (de fouten die gebleven zijn: Café Bern zit nog steeds zowel in de Nwe Hoogstraat als op de Nieuwmarkt, Bagels & Beans Amsterdam, op het Waterlooplein 2 (onder het stadhuis) ontbreekt nog steeds).

De vergunning wordt opgebouwd van uit het Horeca Informatie Systeem. Die input wordt in MS Word gehaald, voor het maken van de vergunning.  De kans bestaat dat medewerkers daarin verdere aanpassingen doen, zonder dat weer  te verbeteren in het Horeca Informatie Systeem.  Daardoor kunnen dus fouten ontstaan en wat in het systeem staat is dus niet 100% realtime.   Aan die en andere systeemfouten, zoals de koppeling wordt aangewerkt.  Dit is dus een groei model. (Feit blijft: het is slordig en de fouten zijn niet volledig verklaard).

Uit het werkplan
Het doel van het Wijkcentrum is om bewoners de vrij beschikbare informatie te laten gebruiken voor hun doel. Dat doel kan informatief zijn, maar ook gericht op toepassingen, visualisering, onderzoek, actie etc.. Open data zijn echter “primair” (brongegevens, niet geaggregeerd). De verwachting is dan dat bewoners zonder digitale vaardigheden daarbij hulp nodig hebben. Het Wijkcentrum wil bewoners daarbij faciliteren.

Wij zijn daarover met de gemeente in gesprek. Daarbij sprak het wijkcentrum al eerder zijn zorg uit dat er binnen de gemeentelijke voorzieningen (nog) geen plaats is voor het ontsluiten van Open Data ten behoeve van bewoners. Wordt vervolgd.

Oproep:

Zoekt u ook echte informatie en steunt u het Wijkcentrum in zijn oproep voor: “OPEN DATA!” ? Neem dan contact op met het Wijkcentrum.