In de voetsporen van Tromp

Print Friendly, PDF & Email

Zondagmiddag 10 februari 2019 liep de ruimte in het Tromphuis aan de Oudezijds Voorburgwal 136 vanaf 16.00 uur geleidelijk aan vol. De poster op de voordeur vermeldde de naam van het evenement: Love Thy Neighbour/Heb Uw Naaste Lief. De organisatoren – allen afkomstig uit de Heintje Hoekssteeg – hadden zich ten doel gesteld om de samenhang in de buurt nieuw leven in te blazen en mensen uit te nodigen om een actieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van het leefklimaat in de 1012-buurt.

Goede opkomst
De 300 flyers en promotie via de sociale media hadden hun uitwerking niet gemist: in totaal waren er zo’n 70 bezoekers. Jong en oud, nieuwkomers en verstokte binnenstadbewoners, maar ook horeca-ondernemers, vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, enkele leden van de Wijkraad van de d’Oude Stadt, een representant van het IBO-overleg en diverse vrijwilligers van het We Live Here project in het wallengebied. Ook de NV Zeedijk (de eigenaar van het pand) was met twee stafleden vertegenwoordigd. Vrijwel iedereen kwam bekenden tegen, maar maakte daarnaast contact met voor hem/haar tot dusverre nog onbekende buurtgenoten. We Live Here, NV Zeedijk en Love Thy Neigbour hielden allemaal een korte toespraak om aan te geven wat men met de buurt voor heeft, maar ook om de aanwezigen aan te moedigen om actief mee te denken en zich eventueel ook als vrijwilliger aan te melden.

Buurt
De algemene indruk die overblijft van het evenement, is dat mensen het prettig vinden om te weten wie hun naaste (of wat verre) buren zijn, dat men bereid is om zich voor de buurt in te zetten en de gemeente graag van ideeën en advies voorziet, gevraagd en ongevraagd. Mensen willen best de handen uit de mouwen steken om hun buurt leefbaar, sociaal, groen, gezond en veilig te maken. Iedereen is het er over eens dat dit constante aandacht en inzet vergt. Dat is ook de ervaring van mensen uit het Heijntgen Hoecke gebied, die zich inmiddels al zo’n 7 jaar geleden als lokaal buurtinitiatief hebben geformeerd. Daarbij zoekt men afstemming en samenwerking met de gemeente, de politie, lokale ondernemers, IBO en initiatieven zoals We Live Here.

Mede dankzij de samenwerking met gelijkgezinde initiatiefnemers en de subsidie van de gemeente groeide deze buurtborrel uit tot een succes, die ongetwijfeld nog wel een vervolg krijgt. De volgende keer dan in het voorjaar en bij goed weer in de buitenlucht ergens in een van de binnentuinen. Veel dank zijn de organisatoren nog verschuldigd aan Plank 69, Omelegg, De Prael en Museum Ons’ Lieve Heer op Solder voor hun zeer gewaardeerde bijdrage in de vorm van hapjes, drankjes en ook wat praktische ondersteuning. Ook de constructieve samenwerking met We Live Here en de NV Zeedijk mag op deze plaats gememoreerd worden. Zonder enige twijfel rijp voor herhaling, zo was wel de algehele teneur.

Lennard Roubos/11.02.2019