Expertmeeting Overlast

Print Friendly, PDF & Email

Dinsdagavond 12 februari 2019 was de Expertmeeting “Drukte in de Stad”, die met name over de overlast ging in de binnenstad van Amsterdam.

Raadslid Don Ceder (fractievoorzitter, ChristenUnie) vroeg 6 september 2018 in de raadscommissie AZ om een hoorzitting in te plannen over overlast in het centrum. Aanleiding was het nieuws toen ook in de (internationale) pers. Een hoorzitting, waarbij bewoners, ondernemers en belanghebbenden aan het woord zijn om als raad inzicht in de problemen te krijgen. Steun daarvoor was unaniem binnen de raadscommissie. Dinsdagavond 12 februari was het dan zover.

Hoorzitting
De hoorzitting liet experts, organisaties en bewoners van de binnenstad aan het woord over de overlast in het centrum. Op die manier hoopten de raadsleden van hen te horen waar de echte oorzaken voor de problematiek liggen en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Er wordt veel overlast en onveiligheid ervaren door de enorme drukte -maar mogelijk zijn er ook andere factoren die daarin een rol spelen- die zich concentreert rondom hotspots maar ook effecten heeft voor andere delen van het centrum of de stad. Uitgenodigd waren diverse bewonersgroeperingen en ook vertegenwoordigers van de ondernemers. De raadsleden luisterden vooral en stelden vragen.

In de uitnodiging: De problematiek kan aan de hand van de volgende drie vragen/fases behandeld worden:

  1. Visie op de (binnen)stad – wat voor stad willen we zijn en hoe richten we Amsterdam de komende jaren in? Wat is de overlast en wat vinden we daar eigenlijk van? (Denk aan waterbedeffect, welke sectoren we in de stad willen hebben of juist willen weren etc. Denk ook aan gevolgen van spreiding.)
  2. Onderliggende oorzaken – wat is de ‘kraan’ van mogelijke problemen?
  3. Oplossingen – aan welke knoppen moeten we draaien de komende jaren voor een gewenst effect.

Kraan
Aandacht ging in het begin uit naar de kraan: wat zijn de oorzaken van de overlast. Al snel ging het over alcohol, taxi’s Ubers, aard/gedrag van de toeristen (snel omgedoopt tot bezoekers). Feestvieren kan overal; dus hoeft niet perse in (de binnenstad van) Amsterdam. Ook de politie was aanwezig en die zag permanente drukte. Er is geen rustmoment meer in de stad. Handhaving was voor hem een sluitstuk. Er moet meer werk gemaakt worden van preventie en proactief. Bewoners focussen op herstel van de balans. Het gaat ook om gedrag. Niemand durft een ander daar op aan te spreken. De bewoners gaven aan zich te herkennen in het recente rapport van de ombudsman. Een aantal raadsleden stemden daarmee in.

Wat voor stad willen we zijn
Geopperd werd een keuze te maken voor een andere economie: duurzaam. De lijn werd ingezet op: leefbaarheid op 1 versus de groei van de stad. Die groei-obsessie moet stoppen. Dus niet de groei faciliteren. Zoals voorspeld komen er 32 miljoen toeristen in 2030. De stad kan dat echt niet aan. Zelfs de ondernemers zijn tegen zo’n groei. Verminder het volume; denk aan goedkope vluchten. De stad moet dan kiezen. Een visie. Er moeten dus op de korte termijn maatregelen genomen worden en een stip op de horizon gezet.

Het is niet wij/zij, maar het gaat om ons allemaal. Het is als een ecosysteem, waarbij nu een partij de overhand neemt: dan verdwijnt de rest. Dat maakt een stad niet leefbaarder. Dan wordt de stad een goed op zich en verliest zijn authenticiteit. Daar is niemand bij gebaat, ondernemers, bewoners en de bezoekers niet.

Bijlage

Volg hier de expertmeeting op video