Huurders Netwerk Amsterdam

Print Friendly, PDF & Email

HNA: “Afschaffen verhuurderheffing reden tot openbreken Amsterdamse Samenwerkingsafspraken”
Persbericht:
Volgens het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) is de in het nieuwe regeerakkoord opgenomen toezegging om de verhuurderheffing af te schaffen reden om de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken open te breken. Die oproep doen zij in een brief aan de partijen die hun handtekening hebben staan onder de Samenwerkingsafspraken. “De Amsterdamse huurders hebben ademruimte verdiend na jarenlang kromgelegen te hebben voor het ophoesten van de verhuurderheffing”, stelt een woordvoerder van het HNA.

 Op pagina 5 van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken staat het helder opgeschreven:

“… Daarom doen wij samen een dringend beroep op het Rijk om de verhuurderheffing af te schaffen. … Als dat gebeurt, gaan de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersvertegenwoordigers opnieuw om de tafel om deze afspraken verder te verbeteren ten behoeve van de Amsterdamse huurders en woningzoekenden.”

Het HNA is voornemens om de ondertekenaars van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken hier ook aan te houden. “De Amsterdamse huurders en de Amsterdamse volkshuisvesting hebben ontzettend veel last gehad van de verhuurderheffing”, licht een woordvoerder van het HNA de brief toe. Volgens de huurdersbelangenorganisatie moet daarom snel een aantal maatregelen genomen worden. “De huurders verdienen een huurbevriezing en er moet per direct een stop komen op de verkoop van sociale huurwoningen in de stad.”

Wanneer de Samenwerkingsafspraken heropend worden, zullen huurdersorganisaties van woningcorporaties, de Amsterdamse corporaties zelf en de gemeente Amsterdam weer om de tafel moeten. Het HNA wil hierbij aansluiten om de belangen te borgen van alle Amsterdamse huurders van woningcorporaties, zo stellen zij in hun brief.

De brief kunt u lezen op de website van het HNA.