Oproep invullen enquête Wijkzorg

Print Friendly, PDF & Email

7-7-2016 9-05-52

Wilt u deelnemen aan een onderzoek over zorg en ondersteuning in de wijk (Wijkzorg)?

Krijgt u zorg of ondersteuning in uw wijk? De gemeente Amsterdam is benieuwd naar uw ervaringen.

  • Wat vindt u van de hulp die u krijgt?
  • Bent u tevreden?
  • Hoe heeft u de zorg of ondersteuning kunnen vinden?
  • Vindt u dat de organisaties in de wijk goed samenwerken? Etc.

In Amsterdam wordt sinds januari 2015 zorg en ondersteuning aan bewoners geboden vanuit de wijk: Wijkzorg. Het gaat daarbij om de huisarts, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, cliëntondersteuner, woonbegeleider en hulp van vrijwilligers.

De gemeente Amsterdam heeft daarom Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS) gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de ervaringen met zorg en ondersteuning in de wijk. Daarvoor is de mening van zowel professionals als cliënten belangrijk.

Waarom deelnemen aan dit onderzoek?
Om een goed beeld te krijgen van de ervaringen, is het voor de gemeente belangrijk dat er  veel Amsterdammers meedoen aan dit onderzoek. Wij hopen dat u de vragenlijst wilt invullen. Dat kan via onderstaande link. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Klik op de volgende link: www.onderzoekenstatistiek.nl/wijkteams

Geen internet?
Als u geen internet heeft, dan kunt u een schriftelijke vragenlijst aanvragen via de veldwerkafdeling van OIS, tel. 020 2510449.
Ook voor vragen over het onderzoek kunt u daar terecht.

Wat gebeurt er met de uitkomsten van het onderzoek?
De gemeente zal de uitkomsten van het onderzoek gebruiken om de ondersteuning te verbeteren en de samenwerking in wijkzorg te verbeteren. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om en zijn uw antwoorden op de vragenlijst anoniem.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Het OIS onderzoeksteam (tel. 020 2510449, e-mail: online.OIS@amsterdam.nl)