Inspraak | Beleidskader Ruimte voor de voetganger

Print Friendly, PDF & Email

BIJGEWERKT! Vanwege de coronamaatregelen heeft de gemeente de termijn verlengd. U kunt tot en met 17 april 2020 (was 1 april) uw mening geven over het beleidskader Ruimte voor de voetganger. Meer ruimte voor voetgangers is een van de belangrijke ambities die gemeente Amsterdam heeft. De zienswijze van d’Oude Stadt van 29 maart jl. is als bijlage bijgevoegd.

2 meter doorloopruimte
Het beleidskader ‘Ruimte voor de Voetganger’ stelt onder meer vast hoeveel vrije doorloopruimte voetgangers nodig hebben, afhankelijk van het aantal voetgangers dat een trottoir gebruikt. Bij alle herinrichtingen van straten wordt voortaan uitgegaan van een absoluut minimum van 1,80 meter vrije doorloopruimte voor de voetganger. Gewenst is overal 2 meter en op drukke routes wordt méér ruimte voor de voetganger voorgeschreven. Dat is de ‘netto’ ruimte op het trottoir die gebruikt wordt om te lopen, dus ruimte waar geen objecten zoals terrassen, fietsenrekken, bomen of mupi’s staan.

Meer doorloopruimte
De stoepen worden al jaren voor meerdere functies gebruikt. Denk aan fietsparkeren, terrassen, of aan afvalcontainers. Dat betekent dat de voetgangersruimte continu onder druk staat. Niet alleen bij herinrichtingen moet de voetgangersruimte gewaarborgd zijn. Die waarborg moet er óók zijn als er bijvoorbeeld fietsparkeerruimte gezocht wordt, een terrasvergunning wordt aangevraagd, een plan wordt gemaakt om een reclamezuil te plaatsen of een winkel zijn waren wil uitstallen. Bij het vergunnen van objecten op het trottoir, zoals winkeluitstallingen en terrassen, gaat de gemeente daarom minimaal 2 meter vrije doorloopruimte hanteren.
Op stadsstraten waar grote stromen voetgangers zijn, is meer vrije doorloopruimte gewenst.

Geef uw mening
Tot en met 17 april 2020 (was 1 april) kunt uw uw mening geven over het beleidskader Ruimte voor de voetganger. Dat kan door:

Na de inspraakperiode
De gemeente verwerkt alle reacties in een nota van beantwoording. Dit is naar verwachting in mei 2020 gereed. De nota van beantwoording en het beleidskader gaan eerst naar het college van B&W en daarna naar de gemeenteraad. Naar verwachting neemt de gemeenteraad eind tweede kwartaal 2020 een definitief besluit over het beleidskader Ruimte voor voetganger.

Bijlagen:

2 reacties

  1. J.J.G. Stroet schreef:

    Terecht. De stoepen worden al jaren als een soort restruimte gebruikt voor laden en lossen, parkeren van fietsen, motoren, bromfietsen/scooters en biro’s/canta’s, rijen wachtende klanten, terrassen, warenuitstallingen, reclameobjecten etc. waardoor voetgangers gedwongen zijn tussen het verkeer op de rijweg te lopen. Dit is onhoudbaar geworden in de steeds drukker wordende stad.

  2. H.E. van Nierop schreef:

    Heel blij ben ik dat er beleid wordt gemaakt om openbare ruimte voor algemeen gebruik van voetgangers optimaal beschikbaar te maken.
    In de binnenstad waar ik woon kan ik niet lopen zonder ellebogenwerk of over de rijbaan uit te wijken.
    De terrassen zijn uit hun voegen gegroeid. De cafe’s er achter zijn tegenwoordig leeg, terwijl die toch altijd gezellig waren. Die uitwas van terrassen terugbrengen naar kleinere proporties zal veel tijd nemen.