Het wallengebied

Print Friendly, PDF & Email

In het Wallengebied is in augustus de bewoners-actiegroep stopdegekte opgestaan. Voor hun mooie buurt, tegen de steeds grotere drukte en zooi. Daarvoor was het aandeel van de buurt al groot op Recht op Nachtrust. Stopdegekte is gestart met een petitie, een oproep aan het stadsbestuur, niet om een stil dorp van de buurt te maken, maar om het gebied weer leefbaar en gezellig te krijgen.
Meer dan 1200 mensen hebben gereageerd, het merendeel buurtbewoners, deels vrienden en familie van de buurtbewoners.

Het probleem
Voor bewoners wordt het steeds minder plezierig om er te wonen. Het is te druk, er zijn te veel bezoekers die zich niet weten te gedragen, handhaving is te weinig zichtbaar. Foto’s van bewoners met de tekst “We live here” gesprekjes met toeristen met goede bedoelingen. Spandoeken en borden die laten zien wat er verboden is en hoeveel boete er voor staat, sommigen denken dat het werkt, anderen vinden dat het aanzicht van de mooie buurt erdoor wordt verpest. En hoe lang moet je dat soort acties volhouden? Iedere dag komen er er weer vliegtuigladingen nieuwe toeristen en auto’s vol nieuwe dagjesmensen.

De bewoners, ook die in en rond de andere uitgaansgebieden, geloven echt niet dat hun buurt weer leefbaar wordt door toeristen naar de Zuidas te lokken met (jaja!) hoogwaardige cultuur.
Amsterdam moet eens stoppen met het propageren van z’n Red Light District in binnen- en buitenland. Geen wegwijzers in de stad of lichtmasten aan de snelweg. En noem het intern gewoon weer de rosse buurt. Londen en Birmingham moeten maar hun eigen etalages inrichten.

Overhandiging
Op 17 oktober, voor de vergadering van de Raadscommissie Algemene zaken waar de scenario’s voor de prostitutieramen besproken gingen worden, kwamen vele tientallen buurtbewoners en sympathisanten in de stopera bijeen. Boekwerken met de gedrukte teksten uit de petitie werden overhandigd aan burgemeester Halsema en de raadsleden.

Stopdegekte gaat door. Wilt u ook bijdragen leveren aan een betere buurt, meld u aan.
Meer informatie? Stuur een e-mail naar: info@stopdegekte.nl
Wilt u meedoen? Stuur dan een e-mail naar: ikdoemee@stopdegekte.nl

Integraal Burgwallen Overleg
Voor bewoners enz. van de Oudezijds Burgwallen en betrokkenen uit de naastgelegen buurten.

Afgelopen jaar zijn er door de gemeente verschillende maatregelen afgekondigd en ingezet voor het Wallengebied: een korte termijnaanpak gericht op het verminderen van overlast, een lange termijnvisie opgesteld door Zef Hemel, een vertaling van de korte- en lange termijnvisies naar een middellange termijnaanpak en scenario’s over de raamprostitutie.

Daarnaast is afgelopen jaar geëxperimenteerd met nieuwe opzetten voor het IBO om meer ruimte te bieden voor het ‘goede gesprek’ in plaats van het delen van informatie. Ook hebben we met elkaar gesproken over de meerwaarde van het IBO naast de vele samenwerkingen en overleggen die er al in de buurt zijn.

Wat leveren de verschillende visies en maatregelen tot nu toe op? Waar zijn extra of aanscherpingen van de maatregelen nodig? En hoe gaat het IBO in 2020 verder?

Deze vragen staan centraal tijdens de brede buurtbijeenkomst van het IBO op woensdag 27 november 2019 vanaf 19:30 uur in de Waalse Kerk. Genodigd zijn bewoners, ondernemers, stadsdeel/gemeente, politie en andere organisaties in de buurt.