Resultaten Buurtenquête 2019

Print Friendly, PDF & Email

Hoe tevreden zijn bewoners, ondernemers en werkenden in stadsdeel Centrum met hun buurt? En wat zien zij graag verbeterd? Dat staat in de jaarlijkse buurtenquête. Het plaatje hierboven geeft aan wat bewoners zowel in Centrum-West als in Centrum-Oost verbeterd willen zien.

Hoe?
De afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) voert de buurtenquête jaarlijks uit in opdracht van stadsdeel Centrum. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de twee gebieden Centrum-west en Centrum-oost. Bekijk het bovenstaande plaatje en zoek de verschillen. Die zijn er eigenlijk niet.

De resultaten van het onderzoek dienen als input voor het gebiedsgericht werken. De resultaten worden gedurende het hele jaar door medewerkers van stadsdeel Centrum gebruikt bij bijvoorbeeld het contact met bewoners en in de uitvoering.” Wat zou dat laatste toch betekenen?

Bijzonder lage respons
Is de buurtenquête onvoldoende bekend gemaakt? Of houden bewoners het voor gezien? Konden ze niet kwijt wat ze werkelijk wilden? Geloven ze niet meer dat er wat gebeurt met hun meningen?
In 2019 hebben 2.375 personen de Buurtenquête 2019 ingevuld. Vorig jaar waren dat er nog 4.895, en in 2017 deden 5222 mensen mee. Het aantal deelnemers in het Centrum is nu weer op het niveau van 2016.
In het hele stadsdeel wonen ongeveer 84000 personen van 18 jaar of ouder (in 2018). Zo’n 3% heeft dus meegedaan.

De zoveel lagere respons is voor de ambtenaren blijkbaar geen reden tot teleurstelling of zorg. Dat zou het wel moeten zijn als er niet meer gereageerd wordt door desillusie. Als de opkomst bij de volgende verkiezingen meer dan gehalveerd is, schrikt er dan ook niemand meer?

Representatief?
Daar lijkt het niet echt op.
“De respondenten komen uit alle delen van het stadsdeel, zijn divers samengesteld en hun aantal is voldoende om verschillen tussen groepen vast te kunnen stellen. In het algemeen geldt dat hoger opgeleiden, mensen met een Nederlandse herkomst of mensen die sterker betrokken zijn bij een onderwerp meer dan andere groepen bereid zijn om aan onderzoek mee te werken. Dit is ook terug te zien in de respons van de buurtenquête Centrum. Groepen die relatief vaak aan het onderzoek hebben meegedaan zijn: 50 tot 65-jarigen, huiseigenaren, hoogopgeleiden, leden van tweepersoonshuishoudens zonder kinderen en bewoners en ondernemers die al langer dan  jaar in de buurt zijn gevestigd.”

Als eerste aanpakken: toerisme en overlast
Van de respondenten noemt 91% in Centrum-Oost en 93% in Centrum-West een thema dat moet worden aangepakt in hun buurt. De twee meest genoemde onderwerpen zijn het aantal toeristen en (geluids)overlast. Andere thema’s die vaak terugkomen, zijn parkeerproblemen voor alle mogelijke vervoersmiddelen, de drukte, het schoonhouden van de openbare ruimte, het ophalen van afval en het gebrek aan groen.

Bijlagen