GVB PLANNEN

Print Friendly, PDF & Email

plangvb

Op vrijdag 2 december om 19.30 uur vindt in het wijkcentrum d’Oude Stadt een bewonersavond plaats voor de Amsterdammers die met vragen zitten over de nieuwe plannen van het GVB.

Op 22  juli 2018 gaat de Noord-Zuidlijn dan eindelijk rijden. Dat heeft nogal wat gevolgen voor de gebruikers van het Amsterdamse openbaar vervoer. Andere routes, vaker overstappen. Er is uitvoerig gekeken naar de gevolgen voor het woon-werkverkeer. Maar is er goed nagedacht over de gevolgen van de minder mobiele medemens? Hebben Amsterdammers enige inspraak gehad?  De uitnodiging tot een online enquête is indertijd verstopt achter een oproep die voor de jeugd bedoeld leek: Puzzel mee met het GVB.

Het Platform Ouderen Amsterdam heeft voor vrijdag de 2e december o.a. actieve raadsleden op dit dossier uitgenodigd voor een inleiding, met ruimte voor vragen en discussie. Jan-Bert Vroege (D66) en Zeeger Ernsting (GroenLinks) hebben toegezegd te komen.

Onderwerp:

  • Reactie op het concept vervoerplan GVB 2018;
  • De grote omslag  bij in diensttreding Noord/Zuidlijn en de daarmee samenhangende totale wijziging in het bovengrondse vervoer-lijnennet.

Doel:
Op 12 december neemt de Regioraad een besluit over dit GVB plan. Wij kunnen dan bepleiten om het besluit nog even uit te stellen, zodat de burgers van Amsterdam ook nog werkelijke inspraak kunnen hebben. Dat hoeft niet vertragend te werken, er is nog maar heel recent besloten om het gaan rijden van de NZ lijn een half jaar uit te stellen.

Programma:
Inleider – Jan van der Vis, namens het Platform Ouderen Amsterdam
Sprekers (ieder +/- 10 minuten, waarna gelegenheid tot vragen en discussie)
– Jan-Bert Vroege, gemeenteraadslid D66
– Zeeger Ernsting, gemeenteraadslid GroenLinks
– Ellen van Eijk, namens de Reizigers Advies Raad
– Saar Boerlage, namens het Netwerk Ouderen Advies Raden

Inloop: 19:00 uur met koffie en thee,
Aanvang: 19:30 uur.19:00 uur met koffie en thee,
Waar: Wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55, 1012CP Amsterdam (Hoe kom ik daar?).

Het GVB vervoersplan is HIER te lezen.

Resultaten van de enquête (alleen online) zijn deels gepubliceerd. 1949 Amsterdammers hebben hem ingevuld. Van het totaal aantal respondenten, 4410 personen, reageert 54% negatief. Hoeveel % van de 2000 Amsterdammers positief of negatief reageerden wordt niet vermeld. Toevallig(?) waren leeftijdscategorieën evenredig vertegenwoordigd in de vragenlijst, met uitzondering van de categorie 75 jaar en ouder. Er was slechts gelegenheid om  hem in te vullen van 13-31 oktober. Op 27 oktober was er een reizigersbijeenkomst, waaraan geen ruchtbaarheid is gegeven.

OV-plannen Amsterdam, nog één kans?

PRAAT MEE vrijdag 2 december WIJKCENTRUM d’OUDE STADT 19:30 uur

Zomer 2018 – met de start van de Noord-Zuidlijn verdwijnen heel veel vertrouwde tram en buslijnen.

12 december wordt besluit definitief – Amsterdamse burger genegeerd?