Gemeenteraadverkiezing

Print Friendly, PDF & Email

Er is een bijzondere verkiezingskrant verkrijgbaar, en er zijn al heel veel debatten gepland. Om u er maar aan te herinneren dat er op 21 maart verkiezingen zijn voor de gemeenteraad, en dat die belangrijk zijn voor u en de stad.

Informatie van de gemeente
Over het wat, hoe en wanneer vindt u HIER

Verkiezingskrant in gewone taal
De Verkiezingskrant in gewone taal is ontwikkeld zodat meer mensen goed geïnformeerd hun stem kunnen uitbrengen. De krant met heldere informatie, in begrijpelijke taal, is samengesteld door ProDemos en Stichting Lezen & Schrijven. In de krant staat informatie over wat de gemeenteraad is, welke rollen er zijn, hoe je kan stemmen en nog veel meer.
De krant is HIER ook online te lezen. Klik dan op de tekst onder het plaatje voor een iets grotere afbeelding. Klik op de + om pagina’s te vergroten. Helaas leest dat niet prettig.

De papieren krant is o.a. verkrijgbaar in Wijkcentrum d’Oude Stadt,

Geplande debatten
Door de VVAB op 5 maart in Pakhuis de Zwijger, zie onze website en uiteraard die van de VVAB zelf.

Door milieudefensie op 7 maart in Pakhuis de Zwijger: geef in de enquête door welke vragen u gesteld wilt zien. Zie de aankondiging.

Een hele verzameling andere debatten, in de stadsgids van het Parool.

Stadsdelen
Pas na 5 februari wordt bekend wie de kandidaten zullen zijn per stadsdeelgebied (bv. Centrum-oost en Centrum-west) voor de stadsdeelcommissies.

Referendum
Wat veel mensen niet weten is dat er op 21 maart ook een referendum wordt gehouden: over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), in de volksmond Sleepwet of Sleepnetwet genoemd. Grofweg komt het er op neer: mag de overheid een onafzienbare hoeveelheid data over iedere burger verzamelen, denk ook aan emailverkeer, telefoonverkeer? Met als mogelijk doel terroristen op het spoor te komen? Of vindt u dat hierdoor de privacy van iedereen die geen kwaad in de zin heeft, dus vrijwel alle burgers, onevenredig wordt geschaad?
U hebt nog bijna twee maanden om zich erin te verdiepen.