Illegale sloop beloond?

Print Friendly, PDF & Email

Een noodkreet van Stichting de Nachtwacht, “waakhond leefbare omgeving Rembrandtplein”: het voornemen bestaat om een nieuwe club te realiseren in de binnenruimte van de driehoek Halvemaansteeg/Amstel/Reguliersbreestraat. Het is wel het laatste wat de buurt nodig heeft: nóg een grote club erbij. En dat terwijl de overlast en het geweld nu al niet te beheersen is.

Er is nog geen vergunning afgegeven, maar er is al wel illegaal gesloopt. De horecaondernemer zegt: nu er toch gesloopt is, maak ik van de gelegenheid gebruik om nóg hoger, dieper en breder te gaan bouwen. Illegale sloop wordt zo beloond. Niet het signaal dat je als gemeente moet willen afgeven aan slecht willende vastgoedpartijen.

De veiligheid is ook een issue. Er zijn geen vluchtwegen voor 500 man.

We proberen dit allemaal te voorkomen. ‘We’ zijn in dit geval de N8W8, de VVAB en bewoners en pandeigenaren (waaronder de bedreigde Vlieger). Het wijkcentrum d’Oude Stadt sluit zich daar graag bij aan.

Bijeenkomst in De Kleine Komedie
De gemeente organiseert een voorlichtingsbijeenkomst. Als de leefbaarheid van de binnenstad u ter harte gaat, kom er dan naar toe:

Op maandag 19 februari 2018

van 17:30 tot 19:30 uur

in De Kleine Komedie

Amstel 56-58

Zie vooral ook het artikel op de website van de VVAB (Verening Vrienden van de Amsterdam Binnenstad). Daar kunt u ook de brief lezen die de vereniging begin december aan de bestuurscommissie Centrum heeft gestuurd.