Feiten en werkelijkheid…..!?

Print Friendly, PDF & Email

Soms is het goed om stukken te lezen over verschillende onderwerpen die in een commissie van de Gemeenteraad worden behandeld; omdat je dan de samenhang ziet.

In november werd in de commissie MLD (Mobiliteit,Luchtkwaliteit en Duurzaamheid) het onderwerp gemeten luchtkwaliteit in de jaarrapportage 2018 behandeld (agendapunt 29). Op verschillende punten in de stad staan meetpunten. De metingen geven o.a. aan dat op hoofdroutes zoals de Stadhouderskade een meetpunt heeft voor de luchtkwaliteit, ‘verkeersbelast’ is en ‘dat nu reeds de advieswaarde overschreden is. Die route gaat de gemeente nog eens extra belasten, als de voorstellen voor Autoluw doorgaan. Autoluw geeft in normale woorden aan dat daar waar al genoeg verkeer langs komt, je daar niet nog meer verkeer  langs moet sturen.

Agenda Autoluw = meer verkeer
Het concept Autoluw wordt begin 2020 behandeld in de raadscommissie MLD. Wethouder Dijksma meldt in de brief: ”Meer lucht, meer ruimte en een bereikbare stad ” maar wil dus het verkeer op diezelfde Stadhouderskade vergroten… door de kop van de van Woustraat af te sluiten (weg entree naar binnenstad voor Amsterdammers). Vervolgens lees je dat de wethouder ook de Rijksmuseumbrug eenrichtingsverkeer wil maken; weg entree voor grachtengordelbewoners daar, zodat er ook op die punten meer verkeer over nog steeds diezelfde Stadhouderskade komt. Een route waar de grenswaarden NO2 al wordt overschreden…! We hebben nog niets via de stadsdeelcommissie Zuid gehoord, maar de vraag is of mensen luchtkwaliteitcijfers en autoluwmaatregelen wel tegelijkertijd lezen…!

Mobiliteit (voorop), Luchtkwaliteit en Duurzaamheid
Nu zit Luchtkwaliteit en mobiliteit in dezelfde gemeenteraadscommissie MLD; en zou je zeggen GroenLinks springt er voor met zijn coalitie-partners en laat deze afsluiting kop Van Woustraat en de Rijksmuseumbrug van twee- naar eenrichtingsverkeer niet doorgaan. Maar sinds het woord autoluw in dit college bodem heeft gekregen lijkt het of men niet meer cijfers kijkt of zich blind staart op het woord ‘autoluw’.

Terwijl in de bouw men niet door mag gaan in verband met stikstof, lapt Amsterdam ten koste van de ‘frisse’ lucht van bewoners- deze opgeschreven milieufeiten aan zijn laars. Of zit er ruimte bij het denkvermogen van GroenLlinks. Zeeger Ernsting begreep het probleem op de Valkenburgerstraat en of Kattenburgerstraat; die veel last hebben van luchtvervuiling nu en wil dit bespreken bij autoluwbespreking. We gaan er vanuit dat de raadsleden van groene partijen als het woord auto valt ‘bewezen feiten’ ook relevant vinden!

Nog een bijzonder feit is dat terwijl men meer ruimte voor het fietsen wil geven, dat men de Amsterdammer ‘netjes ‘zijn fiets wil laten parkeren. Er staat niet bij dat in het centrum nu plots overal verbodsbordjes zijn gekomen voor winkels, sociëteiten en andere plekken en dat de fietsrekken vol zijn… Dus nu een aantal Amsterdammers zeggen: “ik fiets wel’, ontstaat het oude parkeerprobleem maar dan.. van fietsers! De Gemeente Amsterdam wil de stad voor de Amsterdammers maken, maar ondertussen wil men ook een ‘nette’ stad, men wil minder autoverkeer en dumpt het autoverkeer voor de deur van andere Amsterdammers. Maar netheid maakt nu de kreet los ”blijf van onze fietsparkeerplekken af!’

Inspreken
16 januari 2020 kan men inspreken over Agenda Autoluw en dan moet op deze cijfers gewezen worden! Nergens staat overigens hoeveel de meer kilometers, die binnenstadbewoners ook nog zouden gaan maken door deze eventuele afsluitingen, of wat de Amsteldijk en Hobbemakadebewoners vinden van het probleem (meer autoverkeer voor hun deur om deze plannen door te voeren); het lijkt of niemand daar in het Stadhuis integraal kijkt, maar steeds per blokje invult en de gevolgen niet wil zien… Wordt vervolgd.

Gonny van Oudenallen, verkeersgroepen Amsterdam en wijkraadslid gebied 5