Eindelijk

Print Friendly, PDF & Email

Op 19 februari 2019  heeft de rechtbank eindelijk een uitspraak gedaan inzake de vergunning Pride 2018. En we hadden bij de rechtbank nog wel aangedrongen op een spoedige behandeling. Kijken of we het hoger beroep snel naar de Raad van State krijgen om mee te behandelen bij het hoger beroep inzake de vergunning 2017.

Omdat er nauwelijks verandering ten goede is geweest sinds de Europride 2016 in de hele gang van zaken rond de Pride, nog steeds te luid, te druk, en met te weinig handhaving, hebben wij ons genoodzaakt gevoeld opnieuw een bezwaarschrift in te dienen. Nu tegen de vergunning Pride 2018 d.d. 29 mei 2018. Met name vanwege de uitbreiding: drie feestlocaties in het Centrum erbij en een weer langer feest op het Amstelveld. En de geluidsdruk bij o.a. de botenparade.

  • Bezwaar werd ingediend op 9 juni 2018
  • Hoorzitting op 7 juli 2018
  • Beslissing op bezwaar 17 juli 2018
  • Beroepschrift naar rechtbank Amsterdam op 4 september 2018
  • Rechtbank vraagt toch om aanvulling gronden op 16 oktober 2018
  • Aanvulling gronden op 12 november 2018

Ondertussen
Al meteen bij het indien van het beroepschrift 2018 is er zowel bij de rechtbank als de Raad van State verzocht of het beroep 2018 gezamenlijk met het hoger beroep 2017 bij de Raad van State kan worden behandeld. Daar kwam steeds een negatieve reactie op. Om zaken te bespoedigen hebben wij bij de rechtbank gevraagd om een afdoening zonder zitting. Hoewel de rechtbank zegt dat ze de gemeente heeft benaderd met onze aanvullende gronden bleek pas eind december dat de gemeente van niks wist. Die heeft alsnog een termijn gevraagd voor gronden en verstuurde het verweerschrift pas 25 januari 2019.

Uitspraak
Ondanks al het aandringen op een vlotte behandeling ging er dus van alles mis en vertraagde de uitspraak enorm. De rechtbank wijzigt niet zijn uitspraak over de vergunning 2017. De rechtbank gaat alleen in op de gronden die d’Oude Stadt expliciet naar voren brengt tegen de vergunning 2018.

De rechtbank blijft bij haar standpunt dat geen sprake is van onduldbare hinder. Omdat er ondanks de inbreng van de NSG, de rechtbank blijft zeggen dat er geen objectief criterium daarvoor is, mag de gemeente een belangenafweging maken en gaat daar uitgebreid op in. Praat de gemeente na en oordeelt dat aan de belangen van omwonenden geen doorslaggevende betekenis toekomt, wel aan de belangen van de bezoekers. Ook de woonbootbewoners mogen extra belast worden met ee nog veel hogere geluidsdruk. Volgens de rechter volgt het evenementenbeleid niet de nota Limburg en doet recente jurisprudentie dan niet ter zake…..

Hoger beroep
d’Oude Stadt gaat in hoger beroep tegen de uitspraak over 2018. Tevens verzoeken we de Raad van State het hogere beroep te voegen met de kwestie over 2017. De zitting daarvan in Den Haag staat gepland op 25 maart a.s.

Bijlagen