Eerste resultaten Amsterdam Sounds

Print Friendly, PDF & Email

De gemeente Amsterdam, Waag en de Ombudsman Metropool Amsterdam pakten al in 2017 gezamenlijk het experimenteel project Amsterdam Sounds op. In de Leidsebuurt startte eind 2019 pas de eerste pilot. De meetresultaten zijn beschikbaar. Een echte nulmeting door de lockdown.

Sinds april 2017 zijn de Waag Society, samen met de Ombudsman en d’Oude Stadt, bezig met een project geluidmeten door burgers met open-source sensortechnologie. De eerste pilot ging pas eind 2019 echt van start in de Leidsepleinbuurt.

Amsterdam Sounds: “We onderzoeken hoe een burgermeetnetwerk kan bijdragen aan het vinden van oplossingen voor geluidsoverlast in de binnenstad van Amsterdam door om tafel te gaan met bewoners, ondernemers en bestuurders. Daarbij zijn de gemeten data het vertrekpunt van het gesprek”.

Metingen
Na de start van de pilot eind 2019 brak in maart 2020 de coronacrisis uit. Amsterdam veranderde in stille stad. Zo kon het geluid vergeleken worden met dat van de actieve stad. Een echte nulmeting. De meetresultaen van de pilot zijn geanalyseerd samen met bewoners. In twee artikelen op de website van Waag worden de resultaten gedeeld. Veel leesplezier.

De artikelen

Brita Röhl, General manager bij Hotel 717 aan de Prinsengracht: “Met het wegblijven van sommige toeristen is ook een groot deel van de geluidsoverlast verdwenen. Het heeft een heel duidelijk beeld gegeven van wie de overlast veroorzaakt.”

Rudi Karemaker, bewoner van de Korte Leidsedwarsstraat: “Ik hoop dat we door deze burgermetingen beter in kaart hebben kunnen brengen wat de oorzaken van de geluidsoverlast zijn. En dat nu, met die informatie, wijzigingen in het beleid worden doorgevoerd.”