Neem de burgers serieus

Print Friendly, PDF & Email

Dat er regels zijn voor van alles is logisch, maar zijn ze te vinden? Regels voor het indienen van bezwaar tegen besluiten van de overheid? Natuurlijk. Ook dat je je moet houden aan termijnen die wettelijk zijn vastgelegd. Maar waarom “wij” wel en “zij” niet? En waarom zie je nog steeds dingen als “insturen binnen 6 weken na verzending”? Waarom niet “insturen voor een bepaalde datum”? De computer van de overheid kan dat toch wel uitrekenen?

Te laat?
Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken worden ingediend. Je weet dat het geen dag later mag zijn, dus geef je het 4 dagen eerder af in de stopera. Neem je die van de buurvrouw gelijk mee. Twee ontvangstbewijsjes met gelijke datum/tijd van de receptie. De buurvrouw krijgt kort daarop netjes een bericht van ontvangst, het bezwaar wordt in behandeling genomen. Maar jij?
Jij krijgt een brief dat je bezwaar niet in behandeling wordt genomen, want het is te laat ontvangen. Daar kun je dan bezwaar tegen indienen.

Een boze brief later wordt dat rechtgezet. Mevrouw de ambtenaar had niet naar de afgiftedatum gekeken, maar naar de datum dat het op haar bureau belandde. Ach ja, een vergissinkje, is dat zo erg? Ja dat is heel erg. Bezwaarschriften schrijven is zo officieel, voor de meeste mensen best moeilijk, daar kun je geen rare hindernissen bij gebruiken. Zo’n afwijzing is behoorlijk intimiderend.

Niet te laat?
Zo’n termijn van 6 weken is ook verplicht voor de overheid zelf. De termijn kan per soort besluit wel anders zijn. Als een besluit niet binnen 6 weken genomen wordt mag er een keer uitstel van nog eens 6 weken aangekondigd worden. Bij een beslistermijn van 8 weken kan het verlengd met 8 weken.

Twee jaar na het indienen van een bezwaarschrift (betrof een evenement) en ettelijke herinneringsbrieven na het verlopen van de termijnen, komt er een besluit op het bezwaar, genomen op grond van het advies van de bezwaarcommissie.
Helaas, nog een voorbeeld hoe bewoners voor de gek gehouden kunnen worden als ze bij de gemeente aankloppen: de datum van het advies was 18 juli, maar het besluit werd genomen op 12 juli. Is dit wat men een toekomstvisie noemt?
Er werd ten overvloede nog gemeld dat voor eventueel beroep de datum van 12 juli zou gelden.

Onvindbaar
De website amsterdam.nl bevat beslist heel veel nuttige informatie. Vindbaar is wat anders, vaak heb je meer aan zoeken met zoekmachines zoals bing, duckduckgo, google, edge enzovoorts, in de volksmond googelen genoemd.
Je vraagt je bijvoorbeeld af hoe het nou ook weer zat met reclame op steigerdoeken, stoepborden en die onrustige mupi’s. In 2020 is er na inspraak nieuw beleid vastgesteld. Maar waar vind ik die regels? Vroeger in het Stedelijk Kader Buitenreclame.
Maar nu? Zoek maar eens op amsterdam.nl naar Buitenreclame … Vergeet het maar. Via Google vinden we de inspraakversie, dat is niet hoe het geworden is.

Gezeur?
Misschien, maar lees eens het rapport (zie bijlage) dat hoogleraar informatierecht Dommering en bestuurskundige Schrijver naar de raad hebben gestuurd. Over ‘het juridische handelen’ van de gemeente. Dat liegt er niet om.

Dommering en Schrijver: Eenzijdig kijkt de gemeente naar de belangen en rechten van de vergunningaanvrager; die van de omwonenden worden pas in de afweging betrokken als die van zich laten horen. Er ontbreekt bij de gemeente veelal een brede belangenafweging. Voor bewoners is het dan een uphill battle, omdat de ambtenaren dan al een defensieve en formeel-juridische houding aannemen of soms zelf de hand lichten van de regels om hun besluiten te stutten”

Tiers Bakker SP: “Bewoners hebben te vaak ten onrechte het nakijken en komen in een juridische spel terecht waarin ze het onderspit delven. Zaken worden vaak onnodig ‘juridisch gemaakt’ zonder daarbij eerst het overleg met bewoners aan te gaan”.

Bijlage: