Centrum Begroot

Print Friendly, PDF & Email

Zoveel plannen… StemvanCentrum is zo te zien in een heel diep coma beland. Er is vóór het reces een voorstel besproken, maar het lijkt net alsof dat nog eens gebeurt. Maar Centrum Begroot is in de volgende fase beland. Veel mooie plannen bleken helaas niet haalbaar. Maar nu wordt het spannend.

Afvallers
Na de haalbaarheidstoets bleven er 53 plannen over. Veel plannen pasten niet binnen het budget of voldeden niet aan de voorwaarden. Daar vielen veel plannen onder die met verkeer te maken hebben. Als u klikt op de afgewezen plannen op de plannenpagina kunt u de motivering van de afwijzing lezen. Soms wel wat duister. Het plan de city-trees te vervangen door echte bomen, niet haalbaar. KLIK HIER en u ziet dat het wel gaat gebeuren maar alleen in het kader van de Green Knowledge Mile. Daar moet dan vast eerst een klankbordgroep overheen.

Keurig!
De stadsdeelcommissie (weet u nog? 8 gekozen gewone bewoners van het centrum, 2 VVD, 2 D66, 2 GroenLinks en 2 PVDA) heeft na de haalbaarheidstoets geen selectie willen maken uit de overgebleven ideeën/plannen. Dat was oorspronkelijk wel de bedoeling; de andere bewoners konden daarna stemmen op de voorkeursselectie van de commissieleden.
Dat zij nu geen gebruik willen maken van dat recht is keurig. (Stiekeme boosaardige gedachte: misschien kregen ze er onderling ruzie over, maar dat zeggen we natuurlijk niet hardop). Heel netjes, want dat was het hele idee: de bewoners kiezen zelf. En nu zijn alle stemmers, inclusief die 8, helemaal gelijk.

Stemronde
Er zijn 53 plannen haalbaar gebleken. Van 9 september t/m 6 oktober kan er worden gestemd.
In de week van 9 september krijgen alle bewoners (vanaf 18 jaar) een stembiljet. Hiermee kunnen ze bepalen over welke plannen de beschikbare €200.000,- wordt verdeeld.

U kunt alle plannen bekijken via de site Centrum Begroot. In de week van 9 september ontvangt u een stembiljet in de brievenbus. Hiermee kunt u via de site aangeven aan welke plannen u het geld wilt besteden. Half oktober maakt de gemeente bekend welke ideeën daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Niet voor digibeten?
Alweer kunnen alleen mensen die handig zijn met internet meedoen.
We roepen alle lezers op om familie, vrienden, buren die dat niet kunnen hulp te bieden, zodat ook zij hun voorkeuren kunnen uitspreken.
Men kan tijdens de openingsuren ook binnenlopen in het wijkcentrum, Kerkstraat 123. Dan kan de dienstdoende vrijwilliger helpen, of anders een afspraak maken voor een ander tijdstip.
Misschien kunnen de stadsdorpen of buurthuizen ook helpen.

Of … misschien vergissen wij ons, en staan die mogelijkheden gewoon op het stembiljet.