Buurtparkeren.nu

Print Friendly, PDF & Email

De initiatiefnemers van Buurtparkeren informeren buurtbewoners en ondersteuners / sympathisanten dat zij het stokje willen overdragen. Het plan Buurtparkeren is nog steeds een praktische en effectieve oplossing voor parkeer- en zoekverkeerproblemen en is – gezien de alsmaar toenemende drukte – zelfs nog actueler dan 4 jaar geleden. Echter de politiek……..

Amsterdam: 29 november 2017

Onderwerp: Eind- of tussenstand Buurtparkeren?

Beste buurtbewoners en ondersteuners/sympathisanten van Buurtparkeren,

Proef
Naar aanleiding van onze petitie en het debat in de Zuiderkerk over Buurtparkeren – nu bijna vier jaar geleden –  ontvingen we steun van bijna 1000 bewoners en van bijna alle politieke partijen om een solide proef Buurtparkeren te houden, hetgeen ook in het coalitie akkoord van onze gemeenteraad werd opgenomen.

Schijn
Maar schijn bedriegt en het is ons na 4 jaar professionele tegenwerking inmiddels zonneklaar dat de gemeente niets ziet in ons voorstel. Naar haar mening heeft ze het parkeer- en zoekverkeer-probleem al voldoende onderzocht en ze zal er geen verder onderzoek naar doen.

Daarmee is duidelijk dat alles in grote lijnen blijft zoals het was. Lees bijvoorbeeld bijgaande nieuwsbrief van de gemeente die wij onlangs in onze brievenbus vonden, waarin onder de kop ‘parkeeroverlast Groenburgwal’ het parkeer- en zoekverkeerprobleem wordt gebagatelliseerd tot een fractie van het gebied waar het om gaat. Ook wordt gesuggereerd dat de daarin voorgestelde maatregelen – die helemaal niets met Buurtparkeren te maken hebben – het gewenste resultaat zouden zijn van onze gezamenlijke inzet om de toegezegde solide proef Buurtparkeren te realiseren. 

Werkelijkheid
Op onze website kunt u lezen wat de politieke partijen in werkelijkheid met hun eerdere toezeggingen hebben gedaan. Daar leest u ook wat wij de afgelopen jaren hebben geprobeerd, en hoe wij telkens door wethouder Litjens en ambtenaren – daarbij ondanks eerder gedane beloftes gesteund/gedoogd door vrijwel alle politieke partijen – professioneel zijn ondermijnd.

Buurtparkeren
Ons plan buurtparkeren is nog steeds een praktische en effectieve oplossing voor parkeer- en zoekverkeerproblemen en is – gezien de alsmaar toenemende drukte –zelfs nog actueler dan 4 jaar geleden. Met uw steun – door het tekenen van onze petitie en/of uw financiële bijdrage – hebben wij de afgelopen jaren onze uiterste best gedaan, maar uiteindelijk bleek de Raad zelfs de reeds toegezegde proef met Buurtparkeren onze binnenstad niet te gunnen.

Overdracht
Als initiatiefnemers zit onze termijn er op. Onze inspanningen hebben gelukkig wel ammunitie en documentatie opgeleverd voor een levensvatbaar vervolg, waarbij onze website online kan blijven. En met nieuwe verkiezingen in aantocht en de frisse energie van nieuwe gemotiveerde bewoners en politici die ons initiatief over willen nemen kan Buurtparkeren alsnog een energiek vervolg krijgen. U kunt zich daarvoor tot eind december bij ons aanmelden, want dat is het laatste moment waarop wij als initiatiefnemers de fakkel over willen dragen. Graag bedanken we tevens diegenen die ons tot nu toe actief hebben bijgestaan.

In de hoop dat gemotiveerde bewoners zich voor het vervolg willen inzetten en zich aanmelden via info@buurtparkeren.nu en met dank voor uw steun en vertrouwen,

Ben van Duin, Dick Verhaar, Peter Slagter, Joost Geise en Guido Pouw

Website: www.buurtparkeren.nu

Lees ook: de brief aan de Leden van de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid d.d. 17 oktober 2017