Buurtgesprek Westelijke Grachtengordel

Print Friendly, PDF & Email

Barbera Lavell, gebiedscoördinator Westelijke binnenstad nodigt buurtbewoners en ondernemers uit voor het buurtgesprek Westelijke Grachtengordel. Datum 13 december 2017, om 17.00 tot 20.00 uur in De Rode Hoed, Keizersgracht 102.

Beste buurtbewoners en ondernemers,

Hierbij nodig ik u uit voor het buurtgesprek Westelijke Grachtengordel. In het buurtgesprek willen we met bewoners en ondernemers van gedachten wisselen over de huidige, toekomstige en gewenste ontwikkelingen in het gebied.

Programma 13 december 2017 in De Rode Hoed, Keizersgracht 102

 • Van 17:00 – 20:00 uur Inloop buurtgesprek
 • Vanaf 18:15 uur Hapje en drankje
 • 19:30 – 20:00 uur Borrel

Inloop
De bijeenkomst heeft de vorm van een inloopavond, u hoeft dus niet de hele avond te blijven maar kunt binnenlopen wanneer dat u uitkomt. U kunt binnenlopen tussen 17:00 – 20:00 uur. Het gebiedsteam is de hele avond beschikbaar om u te woord te staan. Aan verschillende tafels zijn betrokken deskundigen aanwezig die informatie geven over aan aantal onderwerpen. Met hen kunt u natuurlijk ook in gesprek.

Voor de Westelijke Grachtengordel zijn dit de volgende onderwerpen:

 • Diversiteit Winkelaanbod (Polle Janssens, Centrum XL en Luuk Appelman, Gemeente Amsterdam)
  De gemeente vindt het niet gewenst dat nog meer winkels zich uitsluitend op toeristen en bezoekers richten en neemt daarom maatregelen. De gemeente werkt hierbij samen met alle belanghebbenden uit de buurt. Wat gebeurt er al, wat zouden we willen, wat kan? Hierover gaan we graag met u in gesprek”.
 • Walmuurvernieuwingen (Albert Jongsma en Jørgen Veerkamp, Gemeente Amsterdam)In 2019 wordt op de Herengracht, tussen tussen Blauwburgwal en Brouwersgracht, de walmuur vernieuwd en verandert het profiel van de rijweg. Projectmanager Albert Jongsma is aanwezig om uit te leggen hoe een walmuurvernieuwing in zijn werk gaat, en wat daar allemaal bij komt kijken. Soms worden bij dergelijke werkzaamheden archeologische vondsten gedaan, zoals afgelopen jaar op het Singel. Archeoloog Jørgen Veerkamp kan vertellen over deze vondsten.
 • Schoon: Taskforce schone zomer (Dennis van der Woude, Gemeente Amsterdam)
  De Gemeente werkt hard aan het schoner krijgen van de binnenstad. Medewerkers van de reiniging blikken terug op de ‘taskforce schone zomer’ en vertellen over andere maatregelen.
 • De Entree, werkzaamheden Westertoegang (Wilma van Leeuwen, Max Bogl en Sanne Bouwman, Gemeente Amsterdam)
  Vanaf 2018 gaat er veel veranderen aan de centrumkant van Amsterdam Centraal. Het project De Entree start met het verdiepen van de Westertoegang (de Droogbak), zodat deze route in de toekomst ook geschikt is voor vrachtwagens en touringcars. Tijdens die werkzaamheden is het nodig de Westertoegang af te sluiten voor een periode van vijf maanden.
 • Pilot Anne Frank Huis Passagiersvervoer (Ad Korf, Gemeente Amsterdam)
  Het Innovatielab Passagiersvaart Amsterdam (samenwerking tussen bewoners, reders en de gemeente) werkt aan stressvrij en eerlijk varen op, en wonen aan, de Amsterdamse grachten. De Pilot Anne Frank Huis Passagiersvervoer is één van de pilots die op dit moment lopen, met als focus de steigers rondom dit gebied efficiënter (vlot en veilig) gebruiken door spreiding te faciliteren en stimuleren, gastvrijheid in ogenschouw nemend. Hierbij gaan we ook verschillende overlast types meten enwaar nodig verminderen. Graag gaan we tijdens deze avond met U de (on)mogelijkheden ontwerpen van de Egelantiersgracht, wat een onderdeel vormt van de pilot. In de stijl van de co-design methode is alle input meer dan welkom.
 • Integraal Team Dock/Centram/Wijkcentrum Jordaan Gouden Reael stelt zich voor.
  Sinds een aantal jaren werken de verschillende maatschappelijke organisaties in stadsdeel Centrum nauw samen. Het afgelopen jaar is deze samenwerking verstevigd. De organisaties stellen zich deze avond graag aan u voor. Wat doen ze in de buurt? Met welke hulpvraag kunt u bij ze terecht? Kan ik als vrijwilliger een bijdrage leveren? Wat voor activiteiten worden er in mijn buurt georganiseerd? Wat gebeurt er eigenlijk in het Claverhuis en in Reel? Op deze en nog een heleboel andere vragen kunt u antwoord krijgen.

Aanmelden en meer informatie
U kunt zich aanmelden via het online formulier. Meer informatie over de buurtgesprekken vindt u op www.amsterdam.nl/centrum-gebied-west.

Ik hoop u te mogen begroeten op woensdag 13 december aanstaande.

Met vriendelijke groet,

Barbera Lavell
Gebiedscoördinator Westelijke binnenstad
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum