Besluit verbod vakantieverhuur

Print Friendly, PDF & Email

Op het besluit om vakantieverhuur van woningen geheel te verbieden in drie wijken zijn in de inspraakperiode maar liefst 780 reacties ontvangen. Het onderwerp leeft duidelijk heel sterk bij Amsterdammers. 75% van de inzenders was voorstander van het verbod. Een deel vond het verbod niet ver genoeg gaan. wilde het uitgebreid zien tot het hele Centrum of de hele stad. 64% stond achter het besluit zoals was voorgesteld.

In de Nota van beantwoording zijn de reacties samengevat en beantwoord.

Volgens het college is een totaalverbod juridisch niet haalbaar. Uitbreiding van “verbodswijken” kan eventueel in de toekomst (pagina 5).

Het college heeft daarom op 23 juni 2020 definitief besloten om per 1 juli 2020 een verbod op vakantieverhuur in te stellen in de wijken Burgwallen Oude Zijde, Burgwallen Nieuwe Zijde en de Grachtengordel Zuid.

In de andere delen van de stad mag per 1 juli vakantieverhuur alleen nog met vergunning, en onder eerder vastgestelde voorwaarden, zoals maximaal 30 dagen per jaar.

Nogmaals, om verwarring te voorkomen: bij vakantieverhuur gaat het niet om de particuliere Bed&Breakfast.

Zie ook:

  • Ons vorige bericht hierover
  • De zienswijze die d’Oude Stadt heeft ingediend