Zenden door politieke en andere partijen

Print Friendly, PDF & Email

Jan-Bert Vroege (D66), Anne Marttin (VVD), Zeeger Ernsting (GroenLinks) en Kevin Kreuger (FvD).

Vele vertegenwoordigers van het collectief Autoluw NU!  waren woensdag 4 maart aanwezig in pakhuis de Zwijger. Voor De Mobiliteit Show nummer 5 met de titel De agenda Autoluw uit de bocht? Echt deelnemen aan “de discussie” was er eigenlijk niet bij. Een korte impressie en de video van de hele bijeenkomst.

Het strakke “format” van de bijeenkomst droeg bij aan het (voor de) showkarakter. Door steeds wisselend samengestelde (groepen) te ondervragen en het publiek nauwelijks te betrekken bij “de optredens” bleef het bij zenden. Echte interactie met publiek bleef achterwege. Er zat zelfs “reclame” tussen van een enthousiaste student, voor zijn design van een fietslamp op zonne-energie.

Agenda Autoluw
Autoluw zou moeten draaien om de leefbaarheid in de stad. Toch draait de Agenda Autoluw om allerlei andere zaken zoals mobiliteit, logistiek en bereikbaarheid. De ondervraagden hadden vooral visie op de lange termijn. Uitzondering vormde de wethouder Judith Bokhove van Rotterdam. Die liet zien dat beginnen onder het mom van experiment, de bewoners en ondernemers echt meeneemt in de veranderde situatie. De politici uit Amsterdam bereden slechts hun stokpaardjes en kwamen inhoudelijk niet verder dan in het raadsdebat al was gewisseld.

Autoluw NU!
In het publiek zaten vele vertegenwoordigers van de bewonersgroepen aansloten bij Autoluw NU!  (nu meer dan 40 organisaties). De kraan moet NU  dicht en niet STRAKS (2025), of vijf gemeenteraadsverkiezingen LATER (2040).

Bij de zeldzame gelegenheden dat de vertegenwoordigers van Autoluw NU!  aan het woord konden komen, lieten zij hun 3 punten nogmaals horen: 30 km p/u in de hele stad (ook hoofdwegen), alleen bestemmingsverkeer en parkeren op de Park en Ride aan de ring. Er werd niet op gereageerd van achter de tafel……. Alles voor de show!

Bekijk hieronder de video van de bijeenkomst