Bruggen en kades: chaos of kans?

Print Friendly, PDF & Email

ValkenburgerstraatBruggen en kades moeten worden hersteld. Daar kunnen Amsterdammers en de Raad lang over praten maar eens moet het toch gebeuren. Dan kunnen de Raad en Amsterdammers redetwisten “hoe komt dat nu en wie heeft schuld ….”. We kunnen ook zeggen: deze kans laten we niet liggen! Juist in het kader van Agenda Autoluw, juist in het kader van verminderen niet bestemmingsverkeer, doch parallel de stad wel bereikbaar houden voor bewoners en ondernemers die hier hun nering hebben, of een relevante klus komen doen.

Laten we in verhoogd tempo ervoor zorgen dat binnen de ring een algehele 30 km limiet gaat gelden. Dat betekent sowieso een vermindering van (niet bestemmings) verkeer van meer dan 20%. Dat resultaat wordt minimaal door de dienst V&OR aangegeven. Een geweldige bijdrage aan vermindering druk op kwetsbare straten, een geweldige bijdrage aan verbetering luchtkwaliteit, een geweldige bijdrage aan verbetering leefbaarheid, aan verbetering verblijfsruimte.

Voor niet bestemmingsverkeer en bezoekers van onze mooi stad is uitbreiden van de P+R faciliteiten rond de stad veel minder complex dan allerlei andere ingrepen in de binnenstad. Laten we ook dat voordeel meenemen.

Heel veel bewoners en ondernemers zien geen probleem in een 30 km limiet in het gebied binnen de ring. Het gaat om bereikbaarheid voor de mensen die hier wonen en of een relevante klus hebben. Alleen OV ligt dwars want het beïnvloed de rijtijden. Maar als iedereen maximaal 30 mag rijden .. waarom OV niet?

Bruggen en kades een probleem? Ja want het onderhoud gaat veel kosten.
Bruggen en kades een probleem? Nee, een kans om versneld een 30 km limiet binnen de ring in te voeren die het verkeer binnen de ring met ruim meer dan 20% reduceert en dus veel (verblijf) zaken ten goede komt.

Zo’n kans mogen we niet laten liggen. De Raad kan in januari deze kans pakken.

Michel van Wijk (BewonersAmsterdamCentrum)
24 december 2019

1 reactie

  1. JOYze hoogland schreef:

    Er zijn meerdere mogelijlheden om planten opnieuw een kans te geven in de kade muren.
    Weet er zelf te weinig van, maar met bepaalde kalkspecie kan er iets heel bijzonders en mooi te voorschijn komen.
    Inclusief natuurlijk leermateriaal voor watervogels (nu broedende op afval)