Autodelen

Print Friendly, PDF & Email

Het college van B&W heeft de conceptversie van de Agenda Autodelen vrijgegeven voor inspraak (zie de bijlage onder). De inspraakperiode loopt tot en met 13 februari 2018 via een inspraakformulier. Hulp nodig bij het opstellen van uw zienswijze? Neem contact op met d’Oude Stadt.

Autodelen zorgt voor een vermindering van het aantal autokilometers, verlaging van het gemiddelde autobezit en draagt bij aan verbetering van de luchtkwaliteit. Dat laatste lukt zeker als deze deel/huurauto elektrisch rijdt. Daarnaast gebruiken ze de openbare ruimte efficiënt. De conceptversie Agenda Autdelen gaat o.a. uit van:

  • Uiterlijk in 2025 zijn alle standplaatsgebonden auto’s uitstootvrij.
  • Het experiment met de stadsbrede autodeelvergunning -voor 100% elektrische autodeelconcepten zonder standplaats- wordt verlengd tot en met 31 december 2018 en uiteindelijk opgenomen in de reguliere parkeerregelgeving.
  • Een nieuwe regeling moet voorkomen dat de parkeerdruk in de stad toeneemt door autodelen. Dit kan door de uitgifte van nieuwe stadsbrede parkeervergunningen voor elektrische deelauto’s zonder vaste standplaats te koppelen aan een evenredige verlaging van de vergunningplafonds in de stad.
  • Er wordt via een experiment onderzocht in hoeverre Amsterdammers behoefte hebben aan een regeling voor particulier autodelen. Waarbij bewoners van twee verschillende vergunninggebieden een auto kunnen delen.

Bijlage