Gemeente legt voorstellen inrichting Muntpein aan Amsterdammers voor

Print Friendly, PDF & Email

De gemeente Amsterdam heeft vandaag het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het Muntplein, onderdeel van de Rode Loper, vrijgegeven voor inspraak.

Het concept VO Muntplein ligt ter inzage van vrijdag 2 mei t/m donderdag 12 juni 2014. Op het wijkcentrum is het concept in te kijken. Klik hier om het online te bekijken.

De gemeente Amsterdam hoort tijdens deze periode graag de mening van bewoners en ondernemers over het nieuwe ontwerp voor het plein. Dat kan op verschillende manieren. Schriftelijk, per email of tijdens de inspraakbijeenkomst, die in juni plaatsvindt.

Voor die tijd worden er verschillende consultatiebijeenkomsten georganiseerd voor bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Meer informatie over de bijeenkomsten is te vinden op de website van het projectbureau Rode Loper: https://www.amsterdam.nl/rodeloper

Hier treft u ook meer informatie over het ontwerp, waaronder het
boekje concept voorlopig ontwerp Muntplein.

Na de inspraakperiode wordt onder andere een keuze voor de verkeerskundige variant uitgewerkt in een concept Definitief Ontwerp. De besluitvorming over het ontwerp vindt na de zomer plaats in de gemeenteraad.

Mocht u meer informatie willen weten over de grote veranderingen rond De Munt klik hier. Wilt u het boekje zien met conceptontwerpen en gedetailleerde veranderingen van De Munt klik hier.