Amsterdams Klimaatakkoord

Print Friendly, PDF & Email

De gemeente Amsterdam gaat klimaatakkoorden maken per stadsdeel en praat daarover met bewoners wat in die akkoorden moet staan. Die losse akkoorden maken het ‘Amsterdams Klimaatakkoord’.

Wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninc presenteerde vrijdag 18 januari 2019 het programma ‘Amsterdam Klimaatneutraal 2050’. Daarmee wil ze een onomkeerbare beweging in gang zetten om ons voorgoed te ontdoen van de schadelijke uitstoot van CO2. Ze doet een beroep op bewoners, bedrijven en organisaties om ideeën en initiatieven met haar te delen.

Wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninc: “We inventariseren wat er al gebeurd en wat uw plannen zijn. Hoe kunnen we samen optrekken? Wat hebben we van elkaar nodig? Welke afspraken kunnen we maken?”

Klimaat
Amsterdam draagt bij aan de klimaatdoelen van Parijs (opwarming aarde niet verder laten stijgen dan 2 graden Celsius). Het gaat om CO2 die vrijkomt op Amsterdams grondgebied, door het gebruik van energie in gebouwen, bedrijven en mobiliteit. De stad wil meer inzet op de energietransitie en het hergebruik van grondstoffen. Daarom komen er aardgasvrije wijken, milieuvriendelijker opwekken van elektriciteit en warmte, verregaande energiebesparing en uitstootvrij verkeer. Afval en grondstofverlies voorkomen we door zo veel mogelijk kringlopen te sluiten.

Volgens de gemeente Amsterdam wordt er op dit moment binnen de stadsgrenzen 4.500 kiloton CO2 uitgestoten. In 2030 moet daar 3.200 kiloton van afgehaald zijn. Om dat te bewerkstelligen, moet de stad aan de slag. Om de hele transitie betaalbaar te houden, heeft Amsterdam een bedrag van 150 miljoen euro beschikbaar. Bron: duurzaambedrijfsleven.nl

Routekaart
In de Routekaart staat beschreven wat we samen met elkaar gaan doen, hoe het einddoel te bereiken, welke tussenstappen nodig zijn en wie er aan zet is. Een belangrijk onderdeel is een lokaal Amsterdams Klimaatakkoord met onze partners in de stad. Hierin staan concrete afspraken voor de komende jaren en de periode daarna. Een externe partij zal de definitieve routekaart door rekenen, om er achter te komen of de beschreven acties voldoende bijdragen aan de doelen en tussendoelen die we samen willen halen. En daar blijft het niet bij.

Wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninc: “We maken niet alleen de Routekaart samen, we voeren hem daarna ook samen uit. Voor iedereen is er een manier om bij te dragen. Een klimaatneutraal Amsterdam is uiteindelijk het resultaat van alle inspanningen – klein en groot. Samen zetten we een beweging in gang, met elkaar maken we Amsterdam Klimaatneutraal”. Het stadsbestuur wil dat het omschakelen naar klimaatneutraal op een eerlijke manier gaat. Dit betekent dat we de kosten en de baten eerlijk willen verdelen.

Komende maanden organiseert de gemeente gesprekken, bijeenkomsten en evenementen verspreid door de stad. Dit alles leidt eind 2019 tot de ‘Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050’. Wordt vervolgd.

Bijlagen