Alcoholverbod openbare ruimte

Print Friendly, PDF & Email

Op 28 februari is in het gemeenteblad het besluit van de stadsdeelvoorzitter gepubliceerd waarin gedetailleerd is vermeld waar in stadsdeel Centrum een alcoholverbod geldt. Het is voornamelijk een voortzetting van wat er al bestond. De enige wijziging betreft een uitbreiding met een deel van de Zuidelijke Burgwallen. In de genoemde gebieden is het voor onbepaade tijd verboden om ‘op de door de burgemeester aangewezen wegen of weggedeelten alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben in aangebroken flessen, blikjes en dergelijke’.

Lees de volledige tekst met daarbij een kaartje van de alcoholverbodsgebieden in het Centrum

Bekijk de kaart met ALLE alcoholverbodsgebieden in de gemeente Amsterdam.

Overigens zijn de verbodsborden zoals hierboven verwarrend. Waarom % en niet gewoon het woord alcohol? Zo lijkt het net of 0% (ook) verboden is. En wordt verhuld dat het niet alleen om het drinken gaat, maar ook om het bij zich dragen.