ACTIE Luchtkwaliteit

Print Friendly, PDF & Email

De GGD-metingen over heel 2018!

Het Wijkcentrum d’Oude Stadt en PlantageWeesperbuurtOverleg organiseren op dinsdagavond 5 maart om 20:00 uur een actie-avond voor vertegenwoordigers van buurt-/straatverenigingen, zowel van bewoners als van ondernemers, die zich bezig houden met verkeer (en mobiliteit). Thema van de avond is “Luchtkwaliteit moet beter – geen doorgaand verkeer”. Tijdens de avond willen we acties ontwikkelen voor 2019 en ook op korte termijn daadwerkelijk uitvoeren en/of in gang zetten.

Omdat het ons werkgebied is nodigen wij vooral vertegenwoordigers uit van belangengroepen rond de Wibaut-as, S100 en Overtoom. Ook vertegenwoordigers uit andere buurten zijn welkom, al was het maar dat we van elkaars ideeën leren. Doel van de bijeenkomst is nagaan of er draagvlak is voor acties richting de gemeente om onze buurten gezonder en veiliger te maken. En wie die actie wil helpen uitvoeren. We hoeven niet direct te kiezen maar deze avond richt zich op haalbare verbeteringen vanaf 2019. We maken de zaken meteen concreet en leren van elkaars ideeën.

Sneller
Amsterdammers kozen in 2018 het groenste gemeentebestuur ooit. Begin februari 2019 is Amsterdam Autoluw in de steigers gezet. Een traject dat eind van 2019 pas een “agenda” oplevert. Luchtkwaliteit en rechtelijke uitspraken nopen tot concrete stappen nu. Planvorming over de toekomst moet ook, maar gemeente, bewoners en ondernemers moeten echt al in 2019 met concrete, tastbare acties beginnen, die sneller tot effectief resultaat leiden.

Denk bijvoorbeeld aan: spontane/gemelde protestacties, (reguliere) evenementen op de bewuste straat, acties richting het bestuur met bewezen draagvlak om pilots uit te laten voeren op stukken straat/gebied (30 Km/pu, Knips) etc., zodat bijvoorbeeld de Wibaut-as al in 2019 een operationeel laboratorium kan zijn voor de Overtoom, Kattenburgerstraat, de Haarlemmerstraat en zo meer. Of initiatieven, die er al zijn, inbrengen en integreren.

Het kan
Leidraad voor 5 maart is mede ingegeven door de uitwerking van de moties van Ernsting en Vroege (uit 2018!): Ingrepen op de Wibaut-as met knips of met max, 30 Km laten zien dat de luchtkwaliteit aan Europese normen kan voldoen. Wij willen allemaal goede luchtkwaliteit en minder onnodig verkeer in de stad, in onze buurt en in onze straat! Lees hier: Minder auto’s kan.

Bespreekpunten
Hoe houden we de druk op de ketel – Welke maatregelen, welke acties en wanneer- Hoe krijgen we de ‘groenste gemeente ooit’ nu in beweging – Wat moet er gedaan worden – Wie kan acties voorbereiden, is er al mee bezig en wie gaat ze uitvoeren?

Aanmelden
De bijeenkomst is bedoeld voor vertegenwoordigers van buurt-/straatverenigingen, zowel van bewoners als van ondernemers belangenbehartigers dus, die zich bezig houden met verkeer (en mobiliteit). De capaciteit van de Kerkstraat is beperkt. Bij de teveel aanmeldingen moeten we helaas selectief zijn, of we wijken uit naar een andere locatie.  Vul daarom onderstaand formulier in. Aanmelden AUB uiterlijk maandag 4 maart a.s.. En kom dinsdag 5 maart om 20:00 uur naar het Wijkcentrum d’Oude Stadt, Kerkstraat 123 (inloop vanaf 19:30 uur).

[caldera_form id=”CF5c6d92f1d7d27″]