Aan het toekomstig bestuur

Print Friendly, PDF & Email

Op dinsdag 24 april konden bewoners hun wensen kwijt bij de deelnemers aan de coalitiebesprekingen. Dat kon op vier locaties in de stad; een ervan was Pakhuis de Zwijger. Daar zat Rutger Groot Wassink, lijsttrekker van Groen Links, de bijeenkomst voor.
In een hoekje zaten een paar vertegenwoordigers van de andere beoogde coalitiepartners (D66, SP, PVDA). Zij konden de sprekers vragen stellen, een recht waarvan bijna geen gebruik werd gemaakt.

Alle bewoners die zich hadden aangemeld kregen drie minuten tijd om te vertellen wat ze verlangen van het toekomstige stadsbestuur. Deze gang van zaken was in de aankondigingen en de bevestiging van aanmelding niet duidelijk gemaakt. Het weerhield tientallen mensen er niet van om zich uit te spreken, voorbereid of niet, over een variatie aan onderwerpen:

 • De drukte in de stad en de disbalans;
 • Idem, maar ook de afbraak van maatschappelijke voorzieningen, de verlechtering van het OV;
 • Mobiliteit ouderen: speciale zitplaatsen OV worden niet vrijgehouden, trottoirs worden geblokkeerd door auto’s, scooters; ook biro’s en canta’s worden een plaag;
 • Pleidooi voor ouderenparticipatie bij streven naar age friendly city. Ouderen, ervaringsdeskundigen bij uitstek, staan te trappelen om mee te doen, maar hun inzet wordt niet benut;
 • Pleidooi voor gezonde stad, groene stad, echte maatregelen tegen ongezonde lucht;
 • Buurtgerichte aanpak overlast, dat je niet iedere keer andere mensen moet aanspreken;
 • Op actie na raadsadres over herstel Oosterpark wordt nog steeds gewacht. Inmiddels 7 1/2 miljoen verdwenen;
 • College: durf ook eens NEE te zeggen. Te lang de huidige politiek van “alles moet kunnen”;
 • Pleidooi voor sportaccomodaties, en voor topsport evenementen;
 • Op het water alleen nog elektrisch varen. Snel invoeren! Scheelt overlast en kapitalen aan beschadigde walkanten;
 • Het schijnt alleen maar goed te gaan met de stad als het kwantitatief groeit. Kan niet zo doorgaan. Kijk verder dan 2018-2020;
 • Niks trots op de stad, maar verdrietig: onze historische stegen verslonzen. Schenk aandacht aan het stegenplan; laat de stad jaarlijks 1-2 stegen hun allure teruggeven;
 • Pleidooi voor modern arts project;
 • Niet alleen het centrum, ook de Pijp wordt onleefbaar door scooters, scooters, scooters. En parkeergarages. Zorg voor alleen elektrisch en max 25 km. In heel Zuid zijn er maar 6 handhavers!
 • Duurzaam mobiel, en fijnmazig en ook kleinschalig openbaar vervoer. Opstapper terug.
 • Pleidooi voor verplichte bewonerseffectrapportage bij bv vergunningen;
 • Vervoersplannen voor nieuw gebouwde/te bouwen wijken;
 • Iets over verduurzaming en erfpacht (excuses, niet goed kunnen verstaan);
 • Door autoluwe maatregelen kunnen minder validen niet meer bij de schouwburg komen;
 • Het vuildumpen en andere ellende op de Wallen. Lawaaiboten tot diep in de nacht. Lawaai van horeca en terrassen in het weekend, ook tot diep in de nacht. Weer minder handhaving;
 • De stadionbuurt wordt steeds meer omringd door wolkenkrabbers. Van het Stadionplein is nog maar één ding over: de naam. Die moet blijven. Loop niet mee met al dat trendy en ranzige gedoe (toelichting; de gemeente wil het plein Johan Cruijffplein noemen naar het voetbalstadion in zuid-oost);
 • Eis bij elk nieuwbouwplan rustige plekjes, zoals een postzegelparkje;
 • Geef ongedocumenteerde kinderen een Amsterdams paspoort na meer dan 5 jaar leven in onzekerheid, bij wijze van kinderpardon. De kinderen kunnen het niet helpen dat ze in die situatie zitten en overal weggestuurd worden;
 • Medestander mbt ongedocumenteerde kinderen. Milieu moet een hoofdzaak zijn. Alle kinderen moeten fietsles krijgen. Richt een hoofdgracht in voor alleen fietsers;
 • Spreiding lukt niet meer. Merendeel toeristen is nederlander, die laat zich niet lokken door Amsterdam Beach. Een minderheid spreiden is geldverspilling. Stadsdelen zijn een rampgebeuren;
 • Graag een wethouder van de nacht, portefeuille toerisme en nog het een en ander;
 • Doorbreek de ambtenarij met z’n dit kan niet, dat kan niet;
 • Ondanks milieuzone blijft luchtkwaliteit slecht, neem maatregelen;
 • Onderneem wat tegen de drukte;
 • Lange wachtlijsten, sociale en middenhuurwoningen steeds moeilijker voor jongeren;
 • Wat doen al die auto’s met buitenlandse nummerborden in de stad? Meer groei, minder auto’s (bezoekers);
 • De hoop dat het toekomstige bestuur burgerparticipatie serieus neemt, dat je gehoord wordt, en niet alleen maar aangehoord. Post-its opplakken waar vervolgens niks mee gedaan wordt. Het debacle van de stadsdeelverkiezingen, graag dat stelsel herzien. De website amsterdam.nl waar je niks kunt vinden zonder het jargon te kennen. Is dat transparantie?
 • Pleidooi voor rechten van het kind, rechten van vluchtelingen, en tegen racisme;
 • Wens voor 50% sociale woningbouw. Nieuwe gemeenteraad allemaal 61 jaar of jonger, met uitzondering Wil van Soest. Pleit voor oprichting ouderenparlement. En voor basisinkomen.

De aanwezigen (uitgezonderd de genoemde vertegenwoordigers van de beoogde coalitiepartners) konden geen vragen stellen. Misschien jammer, maar met discussies zou er geen eind aan het officiele gedeelte gekomen zijn. En was het beslist een minder leuke avond geworden. Verder praten kon tijdens de borrel na afloop, en dat gebeurde dan ook.

Eén vraag blijft nog recht overeind: zijn deze bewoners nu gehoord of aangehoord?