30 km

Print Friendly, PDF & Email

Het college heeft groen licht gegeven op het voorstel om 30 km in de hele stad als norm te hanteren. Er blijven enkele uitzonderingen. Het beleidsvoornemen is vrijgegeven voor inspraak. Invoering uiterlijk 2023.

Als initiatiefnemer van Amsterdammers voor Autoluw NU! waren we als stakeholder al op 18 juni door de wethouder ingelicht over het voornemen. Dat voornemen berichtten Trouw en Het Parool in het weekend van 26 juni 2021. Nu ligt het officieel voor inspraak. Amsterdammers voor Autoluw NU! geeft 2 Tips om je eigen straat te verbeteren. Door hen is ook een online bijeenkomst gepland op 30 augustus. Lees hier meer.

Amsterdam veilig en leefbaar
Het plan is om vanaf 2023 de maximum snelheid in de stad te verlagen naar 30km/u. Dat is veiliger, scheelt in de herrie en zal zorgen dat niet bestemmingsverkeer minder wordt. Maar er zijn uitzonderingen, te vinden op deze kaart. Op de vrije trambanen blijft de snelheid 50 km/u, ook als de rijbaan ernaast 30 km/u is.

Het plan is een uitwerking van een motie van Zeeger Ernsting. Uitgangspunt is dat 30 km/u in de stad het verkeer en gebruik van de openbare ruimte beter in balans brengt. Daarbij wordt aangesloten op een landelijke en internationale trend. Uiteindelijk moet een snelheid van 30 km/u in een stedelijke omgeving voor iedereen normaal zijn. Dat doet de gemeente met campagnes, een aanpassing van de weginrichting en uiteindelijk met handhaving.

Reageren op het plan
U kunt tot en met zondag 3 oktober u schriftelijke reactie geven op het beleidsvoorstel voor 30km/u in de stad. Dat kan online of per post: Gemeente Amsterdam, Verkeer en Openbare Ruimte, Team 30km/u, postbus 95089, 1090 HB, Amsterdam.

In het najaar worden er in de stad meerdere stadsgesprekken georganiseerd over verkeersveiligheid. De eerste in deze serie gesprekken vindt plaats op dinsdag 7 september. Het beleid 30km/u in de stad staat daarin centraal. Meer informatie daarover volgt.

Bijlagen

 

Meer info op: www.amsterdam.nl/30km

30 km/u in (bijna) de hele stad