Zitting Mokum Reclaimed

Print Friendly, PDF & Email

6 maart om 10 uur diende bij de rechtbank Amsterdam het beroep en het verzoek tot een voorlopige voorziening van Mokum Reclaimed tegen gemeente Amsterdam. Een evenement op zich. Binnen een week lag de uitspraak al op de mat.

Ondanks het druilerige weer waren woensdagochtend twintig supporters van Mokum Reclaimed naar de rechtszaak gekomen. In een te klein enquêtezaaltje waren meteen alle stoelen bezet. Inclusief een zitplaats voor een politieagent.

De rechter
De rechter wil onderzoeken of:

  1. wat is aangevraagd een evenement is en
  2. is dat wat is aangevraagd een vergunning is van rechtswege.

Daarbij is de AWB van belang en ook betrokken wordt de APV en de dienstenrichtlijn. Er is een beroepschrift ingediend, stukken ter ondersteuning en een verweerschrift.

Verzoekers
Met het beroep en een voorlopige voorziening wil Mokum Reclaimed een uitspraak afdwingen ten aanzien van het vergunningsplichtig zijn van het evenement ‘Het Jaar van het Park en Plein’. Op 5 november 2018 is een vergunning aangevraagd bij gemeente Amsterdam en die is niet afgegeven binnen de termijn. Dat stilzitten beperkt de gemeente. Wanneer de gemeente nu zegt dat wat is aangevraagd geen evenement is hadden ze verzoekers niet ontvankelijk moeten verklaren. Nu is dat te laat. De drempel voor een vergunning is bewust heel laag. Artikel 2.1 van de APV schetst wat een evenement is.

Artikel 2.1 APV: “evenement als bedoeld in de artikelen 2.40 tot en met 2.46: het geheel van activiteiten dat plaatsvindt bij een voor publiek toegankelijke gebeurtenis op of aan de weg of het openbaar water met een openbaar dan wel besloten karakter, met uitzondering van: een manifestatie ……”

Het gaat niet om hardlopen sec, of een georganiseerde hardloopwedstrijd. De gemeente heeft wel degelijk eenvoudige evenementen van een vergunning voorzien (hardloopwedstrijd, zonder hekken, zonder geluid). De organisatiegraad doet er dus niet toe. Staat ook niet in de APV als eis. Nu de vergunning verplicht is, dient die ook gegeven te worden. De evenementen zijn bekend. Een “aanvraag” hoeft niet alles omvattend te zijn. En evenementen(vergunningen) zijn niet schaars. En mocht wat aangevraagd worden geen evenement zijn, dan beroept Mokum Reclaimed zich op de dienstenrichtlijn, omdat de APV dan niet duidelijk en dus onverbindend is.

Spoedeisend
De spoedeisendheid zit hem in de aanvragen door derden, die de gemeente nu aan het behandelen is en vergunt, terwijl de eerste rechten liggen bij Mokum Reclaimed. Een activiteit (bezinningsbijeenkomst) gaat ook niet samen met evenementen van derden (Milkshake filmpje Facebook). Tevens kan met het organiseren van evenementen en communiceren daarover niet aangevangen worden zonder zekerheid. Mocum Reclaimed wil van start.

Verweerder
Gemeente Amsterdam heeft zich de afgelopen maanden steeds op het standpunt gesteld dat het meerdaagse evenement van Mokum Reclaimed niet vergunningsplichtig was. Daarom heeft de gemeente nagelaten een formeel besluit te nemen over de vergunning. Artikel 28 van de dienstenwet is een tenzij-bepaling. En is dit wel een vergunningaanvraag, nu het verzoekers te doen is om een verbod van andere vergunningen? Een evenement is een gereguleerde openbare ordeverstoring.  De houder van de vergunning is dan verantwoordelijk, voor alles wat er gebeurt. Deze aanvraag heeft geen effect op de openbare orde. Daarom zijn de politie en brandweer niet eens ingeschakeld voor een advies op de vergunningaanvraag.

Uitspraak
Uitspraak was op 12 maart 2019. De rechtbank Amsterdam heeft het beroep van actiegroep Mokum Reclaimed niet ontvankelijk verklaard. De rechter vindt dat de activiteiten die onder Het Jaar van het Park en Plein vallen, niet afwijken van de gebruikelijke toestand in een park en het gangbare gebruik ervan. Dit ondanks een uitgebreide motivering in de pleitnota waarom Het Jaar van het Park en Plein zich juist wel onderscheidt van normaal gebruik van parken. De rechter doet geen uitspraak over de wijze waarop de gemeente de vergunning heeft behandeld.

Mokum Reclaimed beraadt zich op vervolgstappen, waaronder een hoger beroep. Daarnaast wordt op korte termijn een openbaar debat georganiseerd waar de Amsterdamse politiek gevraagd zal worden zich duidelijker uit te spreken over het open en toegankelijk houden van openbare ruimte zoals stadsparken.

Bijlage