Werkgroep Fundering

Print Friendly, PDF & Email

Bewoners van de Keizersgracht hebben het initiatief genomen tot de oprichting van de ‘werkgroep fundering’. Deze zal zich inzetten voor het volgende programma:

 • Correctie van het huidige verkeersbeleid dat onverantwoorde risico’s neemt met de fundering van rijksmonumenten. Primair wordt een groot aantal traditionele toegangs- en uitvalswegen autoluw gemaakt of helemaal afgesloten. Daaronder Damrak, Nieuwezijds Voorburgwal, Prins Hendrikkade, Rozengracht, Marnixstraat en Singel. Als direct gevolg is er een sterke verkeersconcentratie op de overblijvende grachten ontstaan. De geschatte toename bedraagt 500% per etmaal en een acht- tot tienvoudige verkeersdruk tijdens spits- en uitgaanstijden. Mede doordat de kademuren als gevolg van tientallen jaren achterstallig onderhoud in de hele binnenstad ‘code oranje’ zijn, ontstaan er grote en onverzekerbare risico’s voor de eigenaars. Hierin wordt samengewerkt  met het ‘comité verkeersdruk’ onder leiding van Ruud ter Wee.
 • De gemeentelijke onderhoudsplicht voor rijksmonumenten in de wet vast te leggen. Op dit moment hebben alleen bewoners een onderhoudsplicht. Dat de bouwkundige toestand van bruggen en kademuren de fundering van de huizen bedreigt laat zien dat deze asymmetrie ongewenst is.
 • Te komen tot een Europese verzekering tegen schade door verzakking met een noodzakelijke herverzekering door overheden met een basisfinanciering uit publieke middelen, vergelijkbaar met de dekking van politieke risico’s in de exportkredietverzekering.
 • Overwogen wordt of het zinvol kan zijn om belangen van bewoners te coördineren bij funderingsschade die aannemelijk een gevolg is van achterstalligheid aan kademuren gevolgd door vermijdbaar sterke toename van de verkeersdruk.

De werkgroep staat onder leiding van Pauline van de Ven (1956).  Ik ben afgestudeerd in economie aan de UvA, was werkzaam in de economische journalistiek bij Trouw en NRC, thans werkzaam als schrijver en beeldend kunstenaar en auteur van Grachtenhuis, een persoonlijk verslag van de restauratie en herfundering van een huis aan het begin van de Keizersgracht.

Wilt u zich aanmelden om op de hoogte worden gehouden, stuur dan even een email naar paulinevandeven@auteursdomein.nl met “IN” in de onderwerpregel. Afmelden: email met “UIT” in de onderwerpregel. Ik mail alleen als er iets te melden valt. Uw mailadres is voor anderen niet zichtbaar. De adressen worden voor niets anders gebruikt en met niemand gedeeld.

Twee archiefstukken van belang voor VVE’s kunt u hier downloaden:
Werkgroep fundering
drs. M.P.M. van de Ven (vz.)
www.paulinevandeven.nl

 

3 reacties

 1. arnoud robbers schreef:

  Het Singel is ook een van de hoofdgrachten en beslist GEEN traditionele toegangs- en uitvalsweg!

  Graag dit verwijderen uit het bericht!

  Op het Singel staan zeer veel rijksmonumenten die erg te lijden hebben van het jarenlange sluipverkeer. Bewonersgroep Singel heeft dan ook al 20 jaar zich ingezet voor beschermen van onze funderingen en beperken van het vrachtverkeer op de grachten, in het bijzonder beperken van de commerciële vuilnisdiensten.

  Arnoud Robbers, huisarts en bewoner hoekpand Singel 108, rijksmonument.

  • Paul Busker schreef:

   Hoe ongewenst ook, Singel is lang hoofdroute vanuit het westen richting centrum geweest. Daar zijn twee vezips gerealiseerd met als direct gevolg dat het verkeer zich verplaatste: de Binnen- en Buiten Brouwersstraat en Keizersgracht werden (mede door afsluitingen Marnixstraat, Prins Hendrikkade, Damrak, O.Z. Voorburgwal) overvallen met 5x zoveel verkeer door de week en 10x (!) zoveel op uitgaansavonden en ’s nachts in het weekend. Ook in Google maps is dit nu hoofdroute voor al het naderende verkeer uit Oost, West en Noord.

   In absolute aantallen mogen andere routes hoger scoren, maar nergens is de verkeersdruk sterker toegenomen dan hier. Daarom is het hoog tijd een aanpak te kiezen waar álle inwoners mee geholpen zijn. Ik denk dat we moeten ophouden met het eigen stoepje schoonvegen ten koste van de buren, en een aanpak moeten kiezen waar we allemaal beter van worden. Niet verplaatsen dus maar gezamenlijk verminderen.

   Namens Werkgroep fundering
   Pauline van de Ven

 2. Peter Venema schreef:

  Goed en belangrijk initiatief!
  Veel succes!