Werk- en Ma.akbanken | Burgers écht mee laten beslissen

Print Friendly, PDF & Email

7 december organiseerde Ma.ak020 een Zoomavond met meer dan 70 Amsterdammers. Eigenlijk ging het over: “Aan de slag met Ma.ak020”. Interessanter bleek de geïntroduceerde methode om burgers écht mee laten beslissen bij ingewikkelde problemen, waar de politiek niet een twee drie uitkomt. De oorsprong van werkbanken in Antwerpen en de Ma.akbanken in Amsterdam.

Ma.akbanken is een werkwijze speciaal ontwikkeld om het Maatschappelijk akkoord tot uitvoer te brengen. Een bijzondere manier van samenwerken, die al tijdens het opstellen van het akkoord werd besproken. Een methode die eigenlijk ook gebruikt kan worden bij het oplossen van allerlei knersende kwesties in de stad. Rutger Groot Wassink, wethouder Democratisering, Zoomde mee. Hij is enthousiast over de werkmethode Ma.akbanken. Hij ziet dat daarmee problemen opgelost kunnen worden en de oplossing een breed draagvlak geniet. Hij wil dan ook dat de andere wethouders binnen het college de methode gaan gebruiken voor problemen binnen hun portefeuille. Een vooruitstrevende democratische vernieuwing.

Werkbanken in Antwerpen
Manu Claeys uit Antwerpen legde de werkwijze uit waarbij burgers echt meebeslissen. In Antwerpen werd al jaren over een verkeersader door de stad gesproken. Burgers waren tegen de (zonder hen) bedachte oplossing en kwamen met tegenvoorstellen. Een discussie die 10 jaar duurde en tot groot protest leidde. Besloten werd voor de werkbankmethode. Een experiment in burgerparticipatie. Daarbij is de gemeenteraad de eigenaar van het proces en is budgetverstrekker.

In elke werkbank gaan burgers samen met ambtenaren en experts aan de slag om een concreet plan uit te werken. Politici nemen geen deel aan de discussie in de werkbanken. Zo’n proces kan duren. Voor de verkeersader in Antwerpen waren wel 15 bijeenkomsten nodig. Tussen de bijeenkomsten werkte iedereen door aan een oplossing.

De oplossing die uit de werkbank komt, wordt besproken in de gemeenteraad. De oppositie weet dat er is groot draagvlak en breed overleg is. Daarom zijn alle afspraken gemaakt in de werkbank door de gemeenteraad goedgekeurd. En onlangs is in Antwerpen overeenstemming bereikt over de uitvoering van de gedragen oplossing.

Manu’s tip voor Ma.ak020: Essentieel is de zichtbaarheid en het eigenaarschap. Bij vrijblijvendheid, als de lijnen te dun zijn, wordt het moeilijk.

Ma.akbanken
Ma.ak020 wil de werkbankmethode gebruiken voor de uitvoering van het Maatschappelijk Akkoord en noemt het Ma.akbanken. Over de voorwaarden bij de methode spraken diverse bewoners in aparte Zoomgroepen. Zie het verslag in de bijlagen.

Oproep
Tijdens de Zoombijeenkomst werd opgeroepen te zoeken naar een geschikte knersende kwestie. Maar net als de wethouder Democratisering beoogt, zou de methode niet alleen voor de uitvoering van het Ma.aK Akkoord ingezet kunnen worden. Dus breed inzetten bij het oplossen van knersende kwesties in de stad. Welke kwestie wilt u op op deze wijze opgelost zien? Laat het ons weten onder dit het bericht.

Bijlagen: