Waarom wij dat volksinitiatief niet ondertekenen

Print Friendly, PDF & Email

Mokum Reclaimed heeft een volksinitiatief ingediend. Voor een behandeling door de gemeenteraad zijn de vereiste 1200 ondertekeningen bijna binnen. Toch komt onze handtekening daar niet onder. Mokum Reclaimed wil met het volksinitiatief twee punten aan de APV toevoegen:

  1. Een verbod op besloten evenementen in de openbare ruimte zoals parken en pleinen.
    Daar is wat voor te zeggen, want openbaar is openbaar. Maar het voorstel gaat verder:
  2. Bij het afgeven van een evenementenvergunning, dienen de kaders zoals vastgelegd in de locatieprofielen onverkort toegepast te worden.
    Dat laatste klinkt aardig, en we nemen aan dat dit dus bedoeld is voor vrij toegankelijke evenementen. MAAR: het beperkt zich tot die locaties waarvoor een locatieprofiel geldt. Profielen die trouwens op allerlei manieren kunnen worden uitgelegd, omdat het beleid zelf niet duidelijk is.

Onvolledig
In het voorstel ontbreekt heel veel. Er bestaan oneindig veel andere locaties, waar geen profiel voor bestaat. Ook op locaties zonder locatieprofiel mogen buiten de ring S100 tot wel drie dagen per jaar een luidruchtig evenement (max 85dB(C) op de gevels) plaatsvinden. En veel van dergelijke locaties bestaan ook binnen de ring, het Centrum dus, waar 1 luidruchtige evenementenDAG per jaar is toegestaan, maar daarbovenop dan ook nog de extra luidruchtige (max 95 dB(C) op de gevels) evenementen Koningsdag, Koningsnacht en Pride, dus per locatie totaal 2-5 evenementenDAGEN per jaar.

Daarbij blijft het niet. Want daarbovenop komen ook nog de evenementen met minder geluid (max 75 dB(C) op de gevels) en de eendaagse evenementen, waarvoor geen vergunning volgens de APV nodig is (ook max 75 dB(C) op de gevels). Ook die komen voor in zowel straten en parken, op pleinen, grachten en kades met en zonder locatieprofiel.

Moet dat dan ook allemaal in de APV?

Overhaast
Een volksinitiatief is mooi, maar pak alle problemen met evenementen aan. Het huidige evenementenbeleid heeft vele tekortkomingen, niet alleen bij de vergunningverlening, maar ook in de feitelijke uitvoering. Inventariseer die tekortkoming en vraag dan de gemeenteraad om er een oordeel over te vormen.

Ook wij zijn niet blij met de “alleenheerschappij” van de burgemeester bij evenementen. Op het gebied van openbare orde en veiligheid is dat terecht, maar niet voor het aantal evenementen, het aantal decibels, of de overmaat aan laagfrequent geluid.

Voor een democratischer systeem zou je evenementen een plek moeten geven in de bestemmingsplannen. Die worden immers door de gekozen gemeenteraad vastgesteld. Bij afwijkingen zal dan ook een omgevingsvergunning noodzakelijk zijn (met een behoorlijke procesgang). Dus gaat het om twee manieren: het evenementenspoor, op grond van de APV (Openbare Orde) en het ruimtelijk spoor (Omgevingsvergunning).

Alleen een evenementenvergunning is – met uitzondering van ‘kortdurende en incidentele evenementen’ – onvoldoende. Een evenement moet ook planologisch gezien toelaatbaar zijn. Dat wil zeggen: ofwel het ter plaatse geldende bestemmingsplan moet toestaan dat er evenementen georganiseerd worden, ofwel er moet naast de evenementenvergunning ook nog een omgevingsvergunning ‘strijdig gebruik’ worden aangevraagd. Lees het stuk op Omgevingsweb.nl: Evenementen en het omgevingsrecht: een terugblik en de do’s en dont’s voor 2019

Overigens zijn wij van mening dat geen enkel groot en luidruchtig evenement thuishoort in een park. Parken zijn voor onze broodnodige rust, die op veel plekken in de stad niet meer te vinden is. Er kan gespeeld en gesport worden, zolang het maar rustig blijft. Wie muziek wil horen zet maar een koptelefoon op z’n hoofd. Iemand die rust zoekt in een park of in de natuur moet niet gedwongen worden oordoppen in te doen.

Het Dagelijks Bestuur van Wijkcentrum d’Oude Stadt

Bijlage

Wat anderen zeggen / ook willen:

En dan hebben we het nog niet eens over dit: