Open tenzij

Print Friendly, PDF & Email

Donderdag 12 september 2019 was de bijeenkomst “Amsterdam Openbaar” in de Burcht van Berlage. De Informatiecommissaris van de gemeente Amsterdam, Sofie Bustraan, had persoonlijk de aanwezigen uitgenodigd. Dat waren naast ambtenaren, journalisten, data-specialisten ook burgers (o.a. vertegenwoordigd door d’Oude Stadt).

Sofie Bustraan heeft sinds haar aantreden in mei, de opdracht om openbaarheid van informatie te stimuleren, aan te jagen en te handhaven. Zij is een van de twee Informatiecommissarissen in Nederland (de ander zit in Utrecht). De ambitie van het college: de Gemeente Amsterdam wil een open overheid zijn, dus: informatie van de gemeente beschikbaar stellen zonder dat daar om gevraagd hoeft te worden. Rekening houdend met de privacy van de Amsterdammer.

Aftrap
Wilma Haan van Open State Foundation trapte de ochtend af met open overheid:

  • Moet; het is de wet
  • Loont; informatie delen kan anderen verder brengen
  • Hoort; dat is zo transparant mogelijk

Strategie
Om de om de openbaarheidsstrategie van de gemeente verder vorm te geven zocht Sofie die ochtend de informatiebehoefte van verschillende belanghebbenden. Dat ging aan de hand van drie vragen:

  1. Welke informatie wil je ontvangen (WAT)
  2. Om welke reden hecht jij belang aan openbaarheid van de overheid (WAAROM)
  3. Hoe wil je informatie ontvangen (HOE)

Antwoorden
Met de World café methode mocht iedere belangengroep bovengenoemde vragen beantwoorden. Iedere groep had zo zijn eigen invalshoek. Daarna werden de verschillende aspecten gezamenlijk bekeken. Opvallend was dat burgers niet alleen digitaal informatie willen ontvangen, maar ook op papier, of in een gesprek.

Interessant werd de discussie of er niet een soort onafhankelijke informatiecommissaris van de gemeente Amsterdam nodig is. Vergelijkbaar met de ombudsman. Iemand die alleen aan de Raad verantwoording schuldig is en niet zoals nu aan “de baas”.

Conclusie
Het gaat om openheid, tenzij. En dan moet je uitleggen waarom die informatie gesloten (niet openbaar) is.

Link
Samenvatting door de organisatie (met nog enig voorbehoud)

 

Genoeg werk
Dat er genoeg werk aan de winkel is, blijkt uit de recente actie om vergunningen niet te publiceren.