Vrijwilligers gevraagd

Print Friendly, PDF & Email

Het wijkcentrum zet zich in voor de leefbaarheid in de stad, en voor bewoners die vragen hebben over hoe je iets aan kunt pakken. We zijn vrijwilligers, en we kunnen wel wat versterking gebruiken.

Wijkraad
Voor de wijkraad zoekt d’Oude Stadt bewoners in het werkgebied die van hun buurt en de stad houden, die samen met bewoners in andere buurten mee willen helpen de leefbaarheid in de stad in stand te houden en te verbeteren. In samenwerking met andere bewonersorganisaties en de gemeente, en met een positieve kritische blik. Betrokkenheid bij of lidmaatschap van buurtverenigingen of stadsdorpen zijn geen beletsel, integendeel. Meer weten? zie: https://www.oudestadt.nl/wat-is-de-wijkraad
Voor het dagelijks bestuur van het wijkcentrum zijn ook mensen nodig. Zo zoeken we al heel lang een penningmeester.

Andere vrijwilligers
Ook zoekt het wijkcentrum vrijwilligers die niet per se wijkraadslid hoeven te zijn. Ze hoeven niet eens in het Centrum te wonen. Mensen die mee willen helpen om het wijkcentrum open te houden. Die bijvoorbeeld zelfstandig antwoorden zoeken op allerlei vragen, en die voor een volgende keer vastleggen voor bv. de website. Of mensen met kennis op gebied van website en ict. Van archiveren. stukkiesschrijvers, administratieve hulp, gasten ontvangen, zaalreservering regelen. Of zelf activiteiten willen organiseren. Stuur een mailtje naar wijkcentrum@oudestadt.nl