Voortgang Amsterdammers voor Autoluw NU!

Print Friendly, PDF & Email

Onlangs verscheen een voortgangsbericht van het bewonerscollectief Amsterdammers voor Autoluw NU!. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met belanghebbenden over hoe de agenda autoluw sneller uitgevoerd kan worden. Een kort verslag.

In het gesprek met wethouder Sharon Dijksma op 4 juni jl. is helder gemaakt dat het bewonerscollectief overeenkomstige doelen nastreeft als aangegeven in Agenda Autoluw. Maar Amsterdammers voor Autoluw NU!  (hierna Autoluw NU!)   is van mening dat een aantal zaken eerder kunnen (en moeten) worden gerealiseerd. Het collectief wil sneller dan het bestuur! Een vervolgafspraak met de wethouder staat gepland in september.

Vervolggesprekken
De kerngroep van Autoluw NU! heeft daarna gesproken met diverse belanghebbenden, waaronder: de Politie en de Centrale VerkeersCommissie, ambtenaren van het Programmateam Autoluw van de gemeente inzake de motie  ’30 is de norm, 50 de uitzondering’ en de projectverantwoordelijke van Park + Ride (twee van de drie speerpunten van het collectief). En ook is gesproken met het GVB samen met de ambtelijk projectleider Autoluw OV.

Sneller
De eerstvolgende geplande voortgangsrapportage aan de gemeenteraad is voorzien in voorjaar 2021. Daar wil Autoluw NU! niet op wachten. Het collectief ziet kansen om zaken sneller te realiseren. De komende periode zal daarom gebruikt worden om gezamenlijk actie te ondernemen richting de politiek.  De pragmatische alternatieven van het collectief op de agenda Autoluw kunnen sneller geïmplementeerd worden, waarmee de doelen – betere luchtkwaliteit, betere veiligheid & leefbaarheid met behoud van bereikbaarheid voor bewoners en lokale bedrijven – eerder kunnen worden gerealiseerd. Ook wordt aandacht gevraagd voor de fiets demonstraties die plaatsvonden en de grote fietsdemo op zondag 6 september, als de ‘corona omstandigheden` dat toestaan.

Aansluiten?
Amsterdammers voor Autoluw NU! bestaat uit meer dan 40 bewonersorganisaties. Deze staan allen achter 3 gemeenschappelijke punten:

  1. in heel Amsterdam 30 KM/u, omdat volgens onderzoek van de gemeente dat 25% minder (doorgaand)verkeer oplevert,
  2. alleen toegang voor bestemmingsverkeer, om te beginnen op en binnen de S100
  3. en betere voorziening aan de rand om te parkeren voor bezoekers (P+R).

Ook bewonersorganisaties van buiten het centrum zijn welkom. Wil jij, jouw bewonersorganisatie zich ook aansluiten bij Amsterdammers voor Autoluw NU!? Stuur dan en mail naar: wijwillen@autoluw.nu

Meer info: www.autoluw.nu