Uitvoeringsprogramma afval en grondstoffen 2020 – 2025

Print Friendly, PDF & Email

Het concept uitvoeringsprogramma afval en grondstoffen 2020-2025 ligt voor inspraak. U kunt uw zienswijze geven tot en met zondag 24 mei 2020.

Amsterdam wil in 2050 een afvalvrije stad zijn. Om dit te bereiken stelt het college voor de jaren 2020-2025 een aantal maatregelen nu (t/m 2021) en straks (t/m 2025) en ook een blik vooruit (later = na 2025). De maatregelen leiden tot:

 • Een schonere straat.
 • Nog beter gescheiden afval voor maximaal hergebruik van grondstoffen.
 • Voorkomen van afval, zodat zo min mogelijk afval ontstaat.

Hieronder staan alle maatregelen:

 • Meer ondergrondse afvalcontainers en voorlichting
 • Zet nooit afval naast containers
 • Afval scheiden, betere scheidingsmethodes
 • Meer gescheiden inzameling van gft
 • Verbeteren kartoninzameling
 • Meer en betere kledinginzameling en -recycling
 • Vaker en op tijd legen van containers
 • Grofvuil, klein chemisch en kleine elektrische apparaten
 • Schoner wagenpark en transport over water
 • Experimenten inzameling ander afval
 • Prijsvraag ideeën voor minder (rest)afval
 • Verbetering dienstverlening Afvalpunten

Dit zijn de belangrijkste maatregelen voor ondernemers

 • Duurzame afvalinzameling
 • Aanpassen reinigingsrecht
 • Voorlichtingspakket en –campagne voor ondernemers

Voor de inspraak is een digitaal formulier gemaakt. U kunt uw reactie geven tot en met zondag 24 mei 2020.

Meer informatie kunt u hier vinden.

Bijlage:

 

En dit is wat anderen zeggen