Uitnodiging OAR

Print Friendly, PDF & Email

UITNODIGING aan alle actieve Amsterdamse ouderen!
Onderwerp: versterken beleidsparticipatie Amsterdamse ouderen.

De Ouderenadviesraden Centrum, Oost en Zuidoost hebben de wens opgevat om in 2019, hopelijk samen met u, de beleidsparticipatie van ouderen te versterken. De beleidsparticipatie op zowel stedelijk niveau als op stadsdeelniveau holt achteruit.

Zij houden op 7 maart een bijeenkomst waarvoor u van harte uitgenodigd bent. Het doel van de bijeenkomst is allereerst een kennismaking, en “in gezamenlijkheid te bespreken of het wenselijk en nuttig kan zijn de krachten te bundelen. Met het eventuele doel op termijn een bredere en daardoor een sterkere gesprekspartner te worden van de gemeente in zaken die alle Amsterdamse ouderen aangaan.”

Lees hier de complete brief, met daarin waar het om gaat, de uitnodiging, en hoe u zich aan kunt melden.

Voor het gemak ook hier Waar, Wanneer en Hoe:

De bijeenkomst wordt gehouden op
7 maart, van 14.00 – 17.00 uur,
HTIB aan het Eerste Weteringplantsoen 2c.
Inloop vanaf 13.30 uur
Antwoord naar het speciaal gemaakte e-mailadres:
actieveouderenamsterdam@gmail.com