Toekomstvisie binnenstad

Print Friendly, PDF & Email

Planoloog Zef Hemel ontwikkelt in samenspraak met de gemeente, experts en Amsterdammers, een toekomstvisie voor de binnenstad. Op deze manier hoopt het college een idee te krijgen van wat eigenlijk haar ambitie is op lange termijn met het centrum. In mei 2019 is daartoe een atelier geopend op het Oudekerksplein.

Zef Hemel is hoogleraar grootstedelijke vraagstukken en sinds 2004 betrokken bij de ontwikkeling van Amsterdam. Tot 17 juni – zal Hemel in de Oude Kerk verblijven. Daar, op Oudekerksplein nummer 25, luistert hij nog eens naar tachtig mensen: bewoners, ondernemers, functionarissen, bezoekers. Allen zijn door hem persoonlijk uitgenodigd. Ook mensen die de binnenstad mijden zal hij om hun visie vragen. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk.
Tot Vrijdag 14 juni zijn er ook openbare bijeenkomsten in de Sebastiaanskapel met diverse onderwerpen. Er is een agenda beschikbaar (zie de bovenste link onder “Meer informatie”).

Nergens in die agenda komen begaanbaarheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte voor. Een vertegenwoordiger van d’Oude Stadt is daarom naar de bijeenkomst op 27 mei gegaan om dat manco te melden. Met verplaatsen op wielen wordt fiets, auto, ov e.d. bedoeld. Of de Amsterdammers en bezoekers met een fysieke beperking in de visie op de binnenstad een plaats krijgen wachten wij met spanning af.

Werkwijze
In het atelier komen tien kaarten te hangen die elk een vraagstuk rond de binnenstad aanstippen en uitlokken tot gesprek. De kaarten zullen later eventueel als ‘hoofdstukken’ fungeren in het toekomstvisie. Voordat het atelier wordt geopend, zullen vijftig studenten planologie van de UvA een netwerk bouwen van bewoners, ondernemers en gebruikers van de binnenstad.

Alle informatie die komt uit de gesprekken met het netwerk, de bezoekers van het atelier en de deelnemers aan de openbare bijeenkomsten, wordt gebundeld. Zo ‘zal het verhaal over de toekomst van de Amsterdamse binnenstad’ groeien. Het gezamenlijk ontwikkelde toekomstverhaal wordt samen met de toekomstvisie na de zomer gepresenteerd aan het college. Hierop zal het college met een werkplan komen voor de binnenstad.

Meer informatie:

3 reacties

 1. gerald lindner schreef:

  Sluit me aan bij Nico Jansen. Net ook Zef Hemel’s stuk in VG-visie ook gelezen. Doet me erg denken aan de geschiedenis van de Bijlmerflats. De heren die het toen allemaal zo goed zeker wisten en er helemaal naast zaten. En anderen mochten het puin gaan ruimen.

  Ik ben maar een eenvoudig techneut, maar als ons maatschappelijk doel is naar een dynamisch evenwicht met onze natuurlijk hulp bronnen te komen dan is het in hoge dichtheden wonen in hoogbouw domweg een van de meest onwaarschijnlijke scenario’s omdat het energetisch extreem inefficiënt is.

  Men vergeet soms dat de opkomst van hoogbouw niet voor niets precies samenvalt met het begin van het olietijdperk. Denk Rockerfeller toren – op maar een van de vele voorbeelden te noemen. Mijn inschatting is dat einde olie en gas ook einde hoogbouw zal betekenen. Grappig genoeg kunnen we juist nu erg veel leren van oude steden. Steden die met minimaal energiegebruik zijn gebouwd en eeuwen bewoond.

  De heer Hemel loopt helaas in zijn denken, zeker voor iemand in een dergelijke maatschappelijk positie, naar mijn idee ernstig achter. Zijn hoogbouw dogma’s blokkeert het in open dialoog zoeken naar werkelijk zinvolle oplossingen. Zo verspillen we kostbare tijd en maatschappelijke middelen. Pijnlijk dat we collectief niet slimmer en zorgvuldiger zijn.

 2. Gerda Spruit schreef:

  geen tijd voor grapjes maar toch: Z. (de laatste letter van ons alfabet) n.b. op het Oudekerksplein?
  Inderdaad.

 3. Nico Jansen schreef:

  Onze premier gaat voor visie naar de opticien, hem wordt wel een gebrek aan visie verweten. Zef Hemel lijkt me aan het tegenovergestelde euvel te lijden, een teveel aan visie. Ik krijg het idee dat hij de stad als een projekt ziet dat geheel gemodelleerd moet worden naar zijn idee. Twee miljoen inwoners is het uitgangspunt waaraan alle plannen ondergeschikt worden gemaakt. Ik hoop dat ik het bij het verkeerde eind heb, maar ik vraag me af of Zef Hemel nu wel de juiste persoon is om de toekomst van de (binnen) stad Amsterdam te schetsen. Daar moet in elk geval breder naar gekeken worden, door professionals en bewoners.