Thuis

Print Friendly, PDF & Email

Bewoners en ondernemers waren donderdag 21 november uitgenodigd voor een ideeënsessie over het ‘Huis van de Stad’. Iedereen kon langskomen met ideeën voor een co-creatieruimte op de begane grond van het Stadhuis. Voor bewoners en ondernemers uit stadsdeel Centrum om eventueel samen met ambtenaren/politici iets te bedenken wat nodig is voor hun buurt. Ilse Griek, bestuurder van Stadsdeel Centrum (o.a. democratie in haar portefeuille) deed de inleiding. De aanwezigen mochten vrij bedenken wat voor een Huis dan moet zijn.

Doel
Ilse Griek legde uit dat de benaming Huis van de Stad was bedacht omdat het woord cocreatie niet door iedere Amsterdammer begrepen wordt … en ging verder door te stellen dat de gemeente meerdere Huizen van de Stad wil. Begonnen wordt met een Huis in het Stadhuis voor het stadsdeel Centrum (lente 2021). Een co-creatieruimte waar bewoners, ondernemers en beleidsmakers samen kunnen werken aan nieuw beleid en ideeën kunnen uitwisselen. Het Huis van de Stad wordt voor iedereen toegankelijk. Uitdrukkelijk werd vooraf gewaarschuwd dat het niet bedoeld is als buurthuis, of als werkplek voor zzp’ers. De samenstelling van de aanwezigen was heel divers; ouders, kinderen, vertegenwoordigers van bewoners- en ondernemersorganisaties, ambtenaren en politici. d’Oude Stadt was goed vertegenwoordigd en zat aan diverse tafels.

Brainstorm
De aanwezigen splitsten zich op en gingen per groep samen om een tafel  in gesprek over wat de voorwaarden zijn voor zo’n Huis van de Stad. Aan welke thema’s wordt samen gewerkt (wat gaat er gebeuren). Hoe moet die samenwerking er uitzien (hoe organiseer je dat). En hoe moet het Huis worden ingericht (wat is er nodig). Alle ideeën werden verzameld en aan het eind met elkaar gedeeld. Daaruit de volgende selectie:

 • een gebouw, een fysieke plek
 • Wifi aanwezig
 • voor samenkomst, kunnen zitten/praten
 • onafhankelijke expertise
 • het faciliteert het gesprek
 • informeel
 • niet lobbyen
 • afspraken maken
 • er moet een prikbord zijn voor ideeën
 • met een “gat in de muur”, om te kunnen zien waar het stadhuis mee bezig is
 • een paraplu
 • inzicht in subsidieregelingen
 • brainstormen
 • vergaderen met een mal: de deelnemers krijgen meteen een rol (bewaken, uitvoeren etc)
 • makkelijk uitnodigen van betreffende ambtenaren/politici
 • meerdere thema’s
 • van buiten naar binnen
 • hoe en wat regel je en er is een verantwoordelijke/ een organisatie
 • je hebt commitment nodig van de gemeente
 • 365 dagen 24/7
 • inspiratie halen en brengen
 • makkelijk reserveren
 • keuken
 • co-creatie
 • festivalsfeer (prikkelend, stimulerend)
 • spelen met lego
 • verschillende groepen, maar voor iedereen ook kinderen en jeugd
 • goed voor je CV
 • podium, met vlakke vloer
 • etc.

d’ Oude Stadt
Eigenlijk was het net als thuiskomen; dat kan allemaal al bij d’Oude Stadt. 24/7. Bovendien zijn we onafhankelijk; van, voor en door bewoners. En als je wilt, kun je er ook ambtenaren of politici uitnodigen. Zolang het Huis van de Stad er nog niet is, maar ook daarna heten wij iedereen welkom bij ons en voel je gewoon thuis. Kijk hier wat we doen, wat de mogelijkheden zijn en hier hoe je ons kunt bereiken.