Terrasuitbreidingen tot maart

Print Friendly, PDF & Email

Toen in juni de horeca weer open kon, kregen veel ondernemers de kans om met een terras of een terrasuitbreiding om de gevolgen van de anderhalvemeterplicht deels te compenseren. Geluk voor ondernemers met ruimte voor hun deur, pech voor de anderen.

De komende weken

De komende tijd (voorlopig 3 weken vanaf 29 september) gelden strengere maatregelen voor de horeca. Dit betekent voor horecaondernemers minder klanten binnen en een beperking in groepen buiten. Er mogen tussen 21:00 uur en 22:00 uur geen nieuwe klanten komen en bestellingen plaatsen. Ook geldt er buiten een maximum van 40 personen, exclusief personeel. Binnen 30 personen.

Elke verandering in inschaling waakzaam, zorgelijk en ernstig is aanleiding de vergunde terrassen te heroverwegen.

Verlenging

In principe zouden de tijdelijke vergunningen tot uiterlijk 31 oktober gelden, maar verlenging werd niet helemaal uitgesloten. Nu het Coronavirus niet van wijken weet en 1,5 meter afstand houden van levensbelang blijft, heeft de burgemeester besloten die periode te verlengen tot 1 maart. Om binnen de geldende noodverordening horecaondernemers komende winter toch zoveel mogelijk ruimte te geven.

Sluitingstijden in woongebieden van winterterrassen, en ook de uitbreidingen, worden door de hele stad 22:00 uur in plaats van 20:00 uur. In het Centrum was dat al jaren zo.

Automatisch?

Ondernemers hoeven niet opnieuw een vergunning aan te vragen voor de terrasuitbreiding die ze hebben. Het wordt aan de stadsdelen overgelaten om verlenging tegen te houden:

Elk stadsdeel beoordeelt de situatie van de terrassen in de buurt. Wanneer de druk op de bereikbaarheid, leefbaarheid en openbare ruimte te groot wordt, worden terrasuitbreidingen niet verlengd. Zo moeten voetgangers een terras altijd op voldoende en veilige afstand kunnen passeren, mogen overlast voor omwonenden en de parkeerdruk in een wijk niet te groot zijn.

Nu loopt ons stadsdeel niet ieder terras te bekijken, en weet het niets van overlast voor omwonenden, want handhaving heeft zich nauwelijks laten zien. Zij sluiten hun ogen voor 2-persoonstafeltjes waarbij 5 personen dicht op elkaar zitten. Bewoners en passanten die overlast ervaren zullen dus zelf actie moeten ondernemen.
Hoe? Dat is weer typisch gemeente, dat schrijven ze er niet bij.

Wij raden aan om de gebiedsmakelaar in de buurt waar het terras staat te schrijven. De gebiedsmakelaars waren medeverantwoordelijk voor het goedkeuren van de uitbreidingen. Als u geen bevredigend antwoord krijgt, wendt u zich dan tot de ombudsman.
Gebiedsmakelaar voor uw buurt vindt u in Centrum-west of Centrum-oost.

Waar moeten terrasuitbreidingen aan voldoen?

In het kort: ten opzichte van het normale terras geen extra overlast van geluid, geparkeerde fietsen. Voldoende doorloopruimte volgens de menukaart, dat wil zeggen:
Langs het terras minimaal 3,60 meter obstakelvrij. Of scherm van 1,80 hoog.
Tussen terrassen of terrasdelen 4,50 meter obstakelvrij. Of schermen van 1,80 hoog
Toegang naar woningen: idem. Buiten de schermen geldt weer de afstandsnorm.

Doorloopruimtes zijn gebaseerd op de bijlage in beleidsregels tijdelijke terrasuitbreidingen

VVAB

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad ontvangt graag een mail met uw mening over de verlenging. Het bestuur betrekt uw inbreng bij zijn reactie. Mail naar balans@amsterdamsebinnenstad.nl. Let op: de VVAB stelt (nog) dat 3 meter voldoende is, in tegenstelling tot de beleidsregels.

 

Voor horeca blijft het belangrijk de algemene richtlijnen van het RIVM te volgen: houd 1,5 meter afstand, registreer de gasten, en voor zowel medewerkers als gasten geldt: blijf bij klachten thuis.

Lees hier het hele persbericht

1 reactie

 1. michel van wijk schreef:

  De Burgemeester en het college B&W hebben besloten de verleende vergunningen voor terrasuitbreiding te willen verlengen van eind september 2020 tot 1 maart 2021. Dat betekent op dit moment een verlenging van 5 maanden.
  Helaas ‘heerst corona nog steeds’ en is er geen uitzicht op spoedige indamming noch van de beperkingen die deze pandemie voor de bewoners en ondernemers van Amsterdam betekent. We hebben er allemaal, tegen wil en dank, veel last van en velen ondergaan in deze omstandigheden beperkingen in bewegingsvrijheid en inkomen.

  De terrasuitbreidingen die het afgelopen zomerseizoen zijn toegestaan en door veel horecabedrijven zijn toegepast, hebben voor de bedrijven enig soelaas geboden om omzetderving te kunnen beperken. Parallel hebben veel Amsterdammers en bezoekers van onze stad enigszins doch veel minder dan de afgelopen jaren, kunnen genieten van terrasbezoek.
  Voor zover bekend is de overlast van de terrasuitbreidingen beperkt gebleven. Een verlenging van de al verleende terrasvergunningen tot 1 maart lijkt redelijk. Redelijk zowel voor de horecabedrijven die, nu de corona problematiek helaas voortduurt, hiermee wat extra omzet kunnen (blijven) maken. Redelijk omdat Amsterdammers en bezoekers van onze stad ‘iets meer’ gelegenheid wordt geboden om zich te ontspannen en sociaal contact te hebben in de (buiten) horeca.

  Dat neemt niet weg dat buitenterrassen overlast kunnen veroorzaken en veroorzaken. De richtlijn dat buitenterrassen relatief vroeg moeten worden gesloten, is een logische maatregel om behalve ander zaken ook de overlast te beperken.
  Een adequate meldprocedure en alerte respons op gemelde klachten, terecht of minder terecht, is essentieel voor het welslagen van de toegestane terrasuitbreidingen, zeker ook in de wintermaanden omdat dit een expliciete verandering is van de gebruikelijke omstandigheden.
  Teneinde zowel de horecabedrijven en haar gasten en de omwonenden optimaal van dienst te zijn, is het zeer aan te bevelen dat stadsdeel centrum zowel een specifieke mailfunctie als een specifiek direct telefoonnummer (met persoonlijke respons) beschikbaar stelt, die gedurende de volledige toegestane horeca openingstijden, 7 dagen per week, tot een (re)actie leiden binnen 24 uur.

  met vriendelijke groet,
  Michel van Wijk

  1018SX-9 Amsterdam; m 06 5200 8854
  Bewoners Amsterdam Centrum
  naar elke dag een beetje beter