Teken de petitie

Print Friendly, PDF & Email

Het collectief Amsterdammers voor Autoluw NU! zette dinsdag 28 april de petitie Amsterdam autoluw nu: maximaal 30km/u live.

Crisis is kans
De coronacrisis bewijst dat we snel ons gedrag drastisch kunnen veranderen. De lucht is nu veel schoner. Het is rustiger op de wegen. Thuiswerken wordt normaal. Het is nu de tijd om de huidige verbeteringen om te zetten in de kaders voor de toekomst en NU in te bouwen in de nieuwe werkelijkheid. Dat stellen Amsterdammers voor Autoluw NU! voor.

Ze schudden niet alleen de wethouder verkeer wakker, maar het hele college en de Burgemeester met een petitie. De maximumsnelheid in Amsterdam kan en moet NU goed omlaag naar maximaal 30 KM. In de hele stad; ook op de S100 en de Wibaut-as.

Agenda Autoluw
In de aangenomen Agenda Autoluw wil het college de komende jaren straten met (vroeger) maximaal 5.000 auto’s per dag maximaal 30 KM maken; zie maatregel 12, op pagina 43 (maar zie ook maatregel 11 en 18). Op pagina 43 e.v. staat dat dit college bij drukkere straten stap voor stap wil handelen omdat eerst een stevige afname van het totale autoverkeer nodig zou zijn. Maar het verkeer is daar nu ook rustig. Autoluw NU! pleit er dan ook voor om de toekomst van de nieuwe mobiliteit NU te realiseren en niet STRAKS  (2025), of vijf gemeenteraadsverkiezingen LATER  (2040).

Te veel verkeer
Dat veel te vele verkeer paste in het verleden al niet in deze stad en straks ook niet op het moment dat de corona-maatregelen versoepeld worden. Het virus is dan nog niet verdwenen. De 1,5-meterregel blijft gelden. De openbare ruimte komt dan zeker onder druk te staan wanneer weer mensen de auto nemen en de stad ingaan. Stop overbodig verkeer dan ook NU!

Kraan moet dicht
Amsterdammers voor Autoluw NU! wil geen auto’s verbieden, maar wenst doorgaand verkeer te ontmoedigen. 30 KM levert bewezen 25% minder verkeer op. Ook maakt 30 KM het mogelijk dat alle brommers naar de rijbaan kunnen. Maak daarom maximaal 30 KM NU het nieuwe normaal in de hele stad. De kraan moet dicht.

Teken ook de petitie: Amsterdam Autoluw NU: maximaal 30 KM. Ga naar:

https://autoluwnu.petities.nl/

 

Meer info op: www.autoluw.nu

1 reactie

  1. Hein Hoefnagels schreef:

    Goed idee