Teken de petitie!

Print Friendly, PDF & Email

Red de stichting Kunst & Cultuur Amsterdam Centrum en teken de petitie!

Gemeente zet burgerinitiatief bij kunst en cultuur in de buurt buiten spel

De Stichting Kunst & Cultuur Amsterdam Centrum initieert en ondersteunt met gemeentelijk geld culturele initiatieven in de binnenstad, de Jordaan en Centrum Oost. De stichting is gevormd uit drie vroegere werkgroepen in het centrum, waaronder de Werkgroep Kunst & Cultuur van Wijkcentrum d’Oude Stadt.

De stichting die geheel uit vrijwilligers bestaat omarmt de creatieve inbreng van de bewoners en kan dankzij de korte lijnen snelle beslissingen nemen bij de totstandkoming van projecten en ideeën die van belang zijn voor de gehele buurt. Laagdrempelig, kleinschalig en buurtgebonden. De stichting opereert onafhankelijk, vrijwilligers van de werkgroepen treden op als adviseurs en verdelen het geld.

Nauwelijks een jaar actief in deze vorm met drie werkgroepen die bekend zijn met wat er leeft in de buurt wil het stadsdeel heft in eigen hand nemen en zet de subsidie stop op formele gronden. Hetgeen zal resulteren in een grotere afstand tot de buurt en een langdurige besluitvorming.

Als u de stichting wilt ondersteunen in haar voornemen om deze vorm van bewonersparticipatie voort te zetten teken dan hier de petitie.

Meer informatie: