Stadsdeelverkiezingen in maart

Print Friendly, PDF & Email

Op 16 maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad en voor de stadsdeelcommissies (SDC). Zo ook voor de SDC Centrum. In 2018 zijn de SDC’s ingesteld als ‘ogen en oren’ voor de buurt. De bedoeling van SDC’s was vertegenwoordiging van belangen van bewoners en lokale bedrijven naar het stads(deel) bestuur te kunnen behartigen.

In 2018 namen circa 10 onafhankelijke lijsten deel aan de SDC verkiezingen maar geen van hen kon tegen de dominantie van de gevestigde partijen opboksen. Ook in andere stadsdelen wisten de gevestigde partijen de onafhankelijke kandidaten buiten de deur te houden.

In maart 2022 doet aan de SDC verkiezingen 1 onafhankelijke lijst mee: Bewoners Amsterdam. De lijst bestaat uit 4 personen, woonachtig in verschillende buurten van Centrum maar met eenzelfde motivatie: onafhankelijk van politieke (partij) programma’s, voor een goede en veilige leefomgeving, voor actieve betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij hun buurt, voor gemengd wonen en bedrijvigheid in ons stadsdeel.

De zeer lage bekendheid van de SDC’s is illustratief voor wat zij de afgelopen 4 jaar hebben bereikt. De SDC’s kunnen een bescheiden middel zijn om de kloof tussen burgers en bestuur (iets) kleiner te maken, ervoor te zorgen dat bewoners en lokale bedrijven zich gehoord voelen. Dit is coalitiebeleid maar de gevestigde partijen hebben daar vooralsnog geen voortgang in geboekt. In de SDC worden ook vooral partijstandpunten uit de gemeenteraad (of zelfs nationaal) herhaald. Komt daarmee buurt of buurtbelang in beeld?

Gelukkig biedt www.bewonersamsterdam.nl zich aan als onafhankelijk alternatief. Zij zijn in Centrum het enige onafhankelijke alternatief. In 2018 waren er circa 32 onafhankelijke lijsten in heel Amsterdam. In 2022 zijn dat er nog circa 5: Er kan en moet nog veel verbeterd worden in de burgerparticipatie.