Spraakbeperking

Print Friendly, PDF & Email


Inspraak is geen gunst maar een recht. Dachten wij.
Bij het inspreken bij raadscommissies is het recht flink ingeperkt. Het zou kunnen dat het vanwege corona is en het inspreken nog niet terug naar normaal kan. Maar misschien is het blijvend en vinden de raadsleden die insprekers maar lastig, en twitter veel amusanter … Schriftelijk inspreken is altijd mogelijk, maar hoor je daar ooit iets van? Wie vertelt het ons?

N.B. Dit is NIET van toepassing op het inspreken in de vergaderingen van de stadsdeelcommissie Centrum.

De nieuwe spelregels en tips:

  • Inspreken kan op punten die op de agenda staan. (!)
  • U kunt zich hiervoor tot uiterlijk 48 uur van tevoren aanmelden (was de dag tevoren) via de commissiepagina (opent in nieuw venster).
  • Er kunnen drie insprekers zijn per agendapunt, op volgorde van aanmelding.
  • Om zoveel mogelijk verschillende mensen de ruimte te geven kan iedereen een keer inspreken per vergadercyclus (deze loopt van de commissie WIO tot aan FEZ). Dit is inclusief speciale inspreekavonden.
  • Het is niet mogelijk om in plaats van iemand anders te gaan of andermans tekst voor te lezen.Mensen die niet aan de beurt komen, kunnen hun inspreektekst mailen naar de commissie. Deze tekst wordt dan opgenomen bij de vergaderstukken.
  • Hiernaast is het mogelijk dat raadsleden extra inspreekavonden organiseren op dinsdagavond. Als u op een inspreekavond inspreekt kan dat niet ook in een commissievergadering (en andersom).

En zo gaat het nog een poosje door, op https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/werkt-raad/invloed-uitoefenen/spelregels-tips/